Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Worden mijn termijnen voor het instellen van een verzoekschrift bij de rechtbank dan wel een akte tot hoger beroep bij het hof van beroep of een cassatievoorziening bij het Hof van Cassatie verlengd?

maandag, 13 april 2020

Worden mijn termijnen voor het instellen van een verzoekschrift bij de rechtbank dan wel een akte tot hoger beroep bij het hof van beroep of een cassatievoorziening bij het Hof van Cassatie verlengd?

Céline Van houte

Céline Van houte

Counsel
Ghent

Het koninklijk besluit van 9 april 2020 nr. 2 bepaalt dat zowel de termijnen om een vordering in rechte in te stellen bij de burgerlijke rechtbanken alsook de termijnen voor het aanwenden van een rechtsmiddel in de zin van artikel 21 Ger. W., zijnde hoger beroep dan wel cassatie, die in principe verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, van rechtswege worden verlengd tot 1 maand na afloop van de crisisperiode.

De termijnen voor het instellen van een verzoekschrift bij de rechtbank dan wel een akte tot hoger beroep bij het hof van beroep of een cassatievoorziening bij het Hof van Cassatie werden aldus automatisch verlengd tot 3 juni 2020.

De einddatum van 3 mei 2020 kan in principe steeds door de koning worden aangepast. Op basis van het koninklijk besluit van 28 april 2020 werd aanvankelijk gedacht dat al deze termijnen werden verlengd tot 17 mei 2020. Niettemin werd er door het Kabinet van de Minister van Justitie verduidelijkt dat het koninklijk besluit van 28 april 2020 geen wijzigingen aanbrengt aan de termijnen voor de indiening van een akte tot hoger beroep dan wel voor de indiening van een cassatievoorziening.

Aldus gelden heden de volgende termijnen:

  • Voor de indiening van een verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg worden de termijnen die in principe verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 17 mei 2020, automatisch verlengd tot 17 juni 2020;
  • Voor de indiening van een akte tot hoger beroep bij het hof van beroep alsook een cassatievoorziening bij het Hof van Cassatie worden enkel de termijnen die in principe verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, automatisch verlengd tot 3 juni 2020. De termijnen die verstrijken na 3 mei 2020 worden niet verlengd.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com