Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Worden mijn conclusietermijnen voor de fiscale rechtbanken/hoven van beroep verlengd?

maandag, 13 april 2020

Worden mijn conclusietermijnen voor de fiscale rechtbanken/hoven van beroep verlengd?

Céline Van houte

Céline Van houte

Counsel
Ghent

Het koninklijk besluit van 9 april 2020 nr. 2 bepaalt dat alle termijnen van rechtspleging, die in principe verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, van rechtswege worden verlengd tot 1 maand na afloop van de crisisperiode. Ook een conclusie vormt ‘een termijn van rechtspleging’.

De einddatum van 3 mei 2020 kan in principe steeds door de Koning worden aangepast. Op basis van het koninklijk besluit van 28 april 2020 werd aanvankelijk gedacht dat de termijn was verlengd naar 17 mei 2020. Niettemin werd er door het Kabinet van de Minister van Justitie verduidelijkt dat het koninklijk besluit van 28 april 2020 geen wijzigingen aanbrengt aan de conclusietermijnen. De vooropgestelde einddatum van 3 mei 2020 wordt dus niet gewijzigd.

Aldus worden de conclusietermijnen die in principe verstrijken vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, automatisch worden verlengd tot 3 juni 2020.

De verlenging van deze conclusietermijn zorgt er eveneens voor dat ook de volgende conclusietermijnen zullen opschuiven. Stel dat A conclusie moest nemen tegen 30 april 2020 en B tegen 31 juli 2020. De termijn van A zal worden verlengd tot 3 juni 2020, de vervaldatum van B zal worden “opgeschoven” met dezelfde duur, zijnde 34 dagen (d.i. de periode tussen 30 april en 3 juni), dus tot en met 3 september 2020 (in plaats van 31 juli 2020). Op die manier beschikt B nog steeds over een termijn van drie maanden.

Indien de verschuiving van de verschillende conclusietermijnen uiteindelijk resulteert in het feit dat de laatste syntheseconclusies worden ingediend minder dan één maand voor de eigenlijke zitting, dan zal de zitting worden uitgesteld naar de eerstvolgende zitting een maand na afloop van de laatste conclusietermijn.

Partijen kunnen evenwel nog altijd - mits akkoord van alle partijen - afwijken van de conclusiekalender, dus ook van de verlenging van de conclusietermijnen. Het K.B. van 9 april 2020 heeft daaraan geen wijziging gebracht. Op die manier kan dus ook een reeds gefixeerde pleitzitting alsnog behouden blijven.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com