Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Indien ik een innings- en invorderingsbericht inzake btw heb ontvangen, zal de gerechtsdeurwaarder na 48u aan mijn deur staan?

donderdag, 09 april 2020

Indien ik een innings- en invorderingsbericht inzake btw heb ontvangen, zal de gerechtsdeurwaarder na 48u aan mijn deur staan?

Céline Van houte

Céline Van houte

Partner
Ghent
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen

Vanaf het ogenblik dat de belastingplichtige wordt opgenomen in het innings- en invorderingsregister, verzendt de btw-Administratie een innings- en invorderingsbericht.

Na opname van de belastingschuld in een uitvoerbaar verklaard innings- en invorderingsregister kan de bevoegde ontvanger, bij aangetekende brief, uitvoerend beslag laten leggen onder derden op de sommen en zaken die u verschuldigd bent.

De tenuitvoerlegging van het innings- en invorderingsregister gebeurt met inachtneming van de bepalingen van het gerechtelijk wetboek. De overhandiging van een afschrift van het innings- en invorderingsbericht door de ontvanger aan de gerechtsdeurwaarder geldt als een volmacht voor alle tenuitvoerleggingen (bv. een beslag op uw bankrekeningen).

In theorie is het inderdaad dus goed mogelijk dat bij afwezigheid van betaling binnen de 48 uur, een gerechtsdeurwaarder kan langskomen ter uitvoering van de vordering. De tenuitvoerlegging kan slechts enkel worden gestuit door het instellen van een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg.

Het is met name van essentieel belang dat u – bij de verkrijging van een innings- en invorderingsbericht – zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, dan wel zelf contact opneemt met de ontvanger voor de afhandeling van het innings- en invorderingsbericht.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com