Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Mag ik een bezwaarschrift tegen een aanslag inzake directe belastingen indienen via e-mail?

donderdag, 09 april 2020

Mag ik een bezwaarschrift tegen een aanslag inzake directe belastingen indienen via e-mail?

Céline Van houte

Céline Van houte

Counsel
Ghent
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen

Artikel 366, 1ste lid, WIB 92, bepaalt dat schriftelijk bezwaar moet worden ingediend. Geen enkele bepaling van het wetboek van de inkomstenbelastingen verbiedt het indienen van een bezwaarschrift per e-mail. Een e-mail die door de fiscale administratie kan worden afgedrukt is een schriftelijk bezwaar.

Dat een bezwaarschrift per e-mail kan worden ingediend, volgt uit cassatierechtspraak, bevestigd door een circulaire van de fiscale administratie.

Eerst heeft het Hof van Cassatie bij arrest d.d. 5 juni 2014 geoordeeld dat een schriftelijk bezwaarschrift regelmatig is, ook al draagt het niet de handtekening van degene die het bezwaar heeft ingediend. Dit op voorwaarde dat vaststaat dat het bezwaarschrift uitgaat van de indiener ervan.

In haar Circulaire nr.5/2016 van 3/02/2016 (Ci 704.063) bevestigt de administratie deze rechtspraak en deelt zij bovendien mee dat bezwaarschriften, die op een andere wijze dan per post werden verzonden (meer bepaald per fax of per e-mail), bijgevolg ontvankelijk zijn.

Uiteraard is ook een e-mail voorzien van de elektronische handtekening via eID van zijn afzender een geldig bezwaarschrift.

Volledigheidshalve zou het wel nuttig kunnen zijn om een ontvangst- en leesbevestiging te vragen van de verzonden e-mail, maar dit is geen verplichting.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com