Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Mag ik een antwoord op een vraag om inlichtingen overmaken via e-mail?

donderdag, 09 april 2020

Mag ik een antwoord op een vraag om inlichtingen overmaken via e-mail?

Céline Van houte

Céline Van houte

Partner
Ghent
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen

Op grond van artikel 316 WIB92 is iedere belastingplichtige verplicht om binnen de wettelijk voorziene termijn, zijnde één maand te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van de aanvraag, schriftelijk alle inlichtingen te verstrekken die van hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand.

De fiscale wetgeving bepaalt echter geenszins de wijze waarop deze inlichtingen dienen te worden overgemaakt aan de fiscale Administratie. Het antwoord dient alleen de uiterste dag te worden ontvangen door de administratie.

Hieruit volgt dat ook een e-mail voorzien van alle door de fiscale administratie gevraagde inlichtingen gekwalificeerd dient te worden als een geldig antwoord op de vraag om inlichtingen. Volledigheidshalve zou het wel nuttig kunnen zijn om een ontvangst- en leesbevestiging te vragen van de verzonden e-mail, dit ter vermijding van latere discussies, maar dit is geen verplichting. 

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com