Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Mag ik een antwoord op een correctieopgave dan wel een administratief bezwaarschrift inzake btw overmaken via e-mail?

donderdag, 09 april 2020

Mag ik een antwoord op een correctieopgave dan wel een administratief bezwaarschrift inzake btw overmaken via e-mail?

Céline Van houte

Céline Van houte

Partner
Ghent
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen

Vaststellingen van niet-naleving van de btw-wetgeving zullen in eerste instantie, middels een gewoon schrijven, aan de belastingschuldige ter kennis worden gebracht door middel van een correctieopgave. Dergelijke correctieopgave is te beschouwen als een poging tot een minnelijk akkoord tussen partijen. Indien de belastingplichtige niet akkoord gaat met de correctieopgave dan zal de btw-Administratie een proces-verbaal overmaken.

Nergens in de btw-wetgeving worden er enige vormvoorwaarden opgelegd waaraan een correctieopgave dan wel een proces-verbaal dient te voldoen, op welke wijze de documenten dienen te worden verzonden, alsook op welke wijze de antwoorden van de belastingplichtige dienen toe te komen bij de btw-Administratie.

Een antwoord op de correctieopgave alsook een administratief bezwaarschrift op een proces-verbaal die per e-mail worden overgemaakt aan de btw-Administratie kwalificeren aldus als geldige antwoorden.

Volledigheidshalve zou het wel nuttig kunnen zijn om een ontvangst- en leesbevestiging te vragen van de verzonden e-mail, dit ter vermijding van latere discussies, maar dit is geen verplichting.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com