Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Mag ik een antwoord op een bericht van wijziging van aangifte overmaken via e-mail?

donderdag, 09 april 2020

Mag ik een antwoord op een bericht van wijziging van aangifte overmaken via e-mail?

Céline Van houte

Céline Van houte

Partner
Ghent
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Senior Associate
Antwerpen

Overeenkomstig artikel 346 WIB92 mag de fiscale Administratie de inkomsten en andere gegevens wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in zijn aangifte. De wetgeving bepaalt hieromtrent zeer duidelijk dat de fiscale Administratie de belastingplichtige hiervan in kennis moet stellen middels een ter post aangetekende brief.

Overeenkomstig artikel 346, lid 3 WIB92 wordt de belastingplichtige onmiddellijk uitgenodigd om zo nodig schriftelijk zijn opmerkingen over te maken, en dit binnen een termijn van een maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het bericht van wijziging van aangifte.

Overeenkomstig artikel 346, lid 3 WIB92 wordt de belastingplichtige onmiddellijk uitgenodigd om zo nodig schriftelijk zijn opmerkingen over te maken, en dit binnen een termijn van een maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het bericht van wijziging van aangifte.

De fiscale wetgeving bepaalt echter geenszins de wijze waarop dit antwoord dient te worden overgemaakt aan de fiscale Administratie. Het antwoord dient alleen de uiterste dag te worden ontvangen door de fiscale administratie.

Hieruit volgt dat ook een e-mail voorzien van alle opmerkingen op de door de fiscale Administratie vooropgestelde wijzigingen gekwalificeerd dient te worden als een geldig antwoord op het bericht van wijziging van aangifte.

Volledigheidshalve zou het wel nuttig kunnen zijn om een ontvangst- en leesbevestiging te vragen van de verzonden e-mail, dit ter vermijding van latere discussies, maar dit is geen verplichting.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com