Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Ik ben als zelfstandige technisch werkloos ingevolge de sluitingsmaatregelen van de overheid. Kom ik in aanmerking voor de kwijtschelding van de water- en energiefactuur?

woensdag, 08 april 2020

Ik ben als zelfstandige technisch werkloos ingevolge de sluitingsmaatregelen van de overheid. Kom ik in aanmerking voor de kwijtschelding van de water- en energiefactuur?

Daan Buylaert

Daan Buylaert

Partner
Brussel
Mona Vera

Mona Vera

Associate
Brussel

Helaas niet. Enkel werknemers die als tijdelijke werkloze geregistreerd zijn bij de RVA komen in aanmerking voor deze maatregel.

Er wordt regelmatig naar deze maatregel verwezen als zijnde de “kwijtschelding van de water- en energiefactuur”. Het gaat echter om een eenmalige financiële tegemoetkoming van 202,68 EUR die los staat van de werkelijke water- en energiefactuur.

Dit bedrag wordt automatisch op de rekening gestort van alle werknemers die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn en die tijdelijk werkloos werden na 20 maart 2020 ten gevolge van de coronacrisis.

Het rekeningnummer waarop de betaling zal gebeuren is het rekeningnummer dat bij de aanvraag tijdelijke werkloosheid aan de RVA doorgegeven wordt.

Dit bedrag geldt per werknemer en niet per gezin.
Indien uw gezin bijvoorbeeld twee werknemers telt die tijdelijk werkloos zijn, zal uw gezin dit bedrag tweemaal ontvangen.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com