Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Kan ik ook uitstel krijgen voor belastingschulden daterend van voor de coronacrisis begon?

woensdag, 08 april 2020

Kan ik ook uitstel krijgen voor belastingschulden daterend van voor de coronacrisis begon?

Daan Buylaert

Daan Buylaert

Partner
Brussel
Mona Vera

Mona Vera

Associate
Brussel

De coronasteunmaatregel die voorziet in een uitstel van twee maanden voor de betaling van de directe belastingen geldt in principe enkel voor de aanslagen gevestigd vanaf 12 maart 2020. Belastingschulden waarvan men het betaalbericht of aanslagbiljet reeds ontving voor deze datum moeten tijdig betaald worden om boetes te vermijden.

Voor belastingschulden daterend van voor deze datum bestaat er wel de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen.

Om een afbetalingsplan te bekomen, moet wel een aanvraag ingediend worden (in tegenstelling tot het uitstel van twee maanden, dat automatisch geldt). Deze aanvraag kan men doen door dit formulier (DOCX, 21.74 KB) vóór 30/06/2020 per e-mail of per brief aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon) te richten.

Er gelden wel beperkingen voor deze schulden uit het verleden. De administratie beperkt de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen uitdrukkelijk tot schulden die correct werden aangegeven in belastingaangifte en tot belastingschulden die niet voortvloeien uit fraude.

Ook kan het afbetalingsplan terug ingetrokken worden wanneer het afbetalingsplan niet correct nageleefd wordt of indien er een insolventieprocedure ontstaat.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com