Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Ik heb een eenmanszaak. Moet ik een keuze maken tussen de hinderpremie, de compensatiepremie en het overbruggingsrecht?

woensdag, 08 april 2020

Ik heb een eenmanszaak. Moet ik een keuze maken tussen de hinderpremie, de compensatiepremie en het overbruggingsrecht?

Daan Buylaert

Daan Buylaert

Partner
Brussel
Mona Vera

Mona Vera

Associate
Brussel

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de hinderpremie of de compensatiepremie. Een combinatie van de hinderpremie en de compensatiepremie is niet mogelijk.

De hinderpremie en de compensatiepremie zijn Vlaamse steunmaatregelen. Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die verplicht moeten sluiten of een omzetverlies van tenminste 60% hebben, komen hiervoor in aanmerking onder de volgende voorwaarde:

  • Indien de onderneming verplicht moet sluiten door de sluitingsmaatregelen van de overheid heeft men recht op de hinderpremie;
  • Indien de onderneming niet verplicht moet sluiten maar minstens 60% omzetverlies kent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, heeft men recht op de compensatiepremie(1).

Een combinatie van beide is strikt uitgesloten.


Het overbruggingsrecht
is een federale maatregel. Deze staat open voor zelfstandigen die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid die hun activiteit verplicht geheel of gedeeltelijk hebben moeten stopzetten door de sluitingsmaatregelen van de overheid of hun activiteit hebben moeten onderbreken gedurende minimum 7 kalenderdagen per maand omwille van de (onrechtstreekse) gevolgen van het coronavirus.

Zowel de zelfstandigen in hoofdberoep, helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters en zelfstandigen in bijberoep die voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Indien men aan de voorwaarden voor zowel de hinderpremie/compensatiepremie als voor het overbruggingsrecht voldoet, kan men beide tegemoetkomingen combineren.

De hinderpremie geeft recht op een eenmalige uitkering van 4.000 EUR. Indien de sluitingsmaatregelen na 6 april nog steeds zouden gelden, heeft u recht op een bijkomende sluitingspremie van EUR 160 per bijkomende verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag zoals die van toepassing was voor 14 maart 2020.

De hinderpremie moet ten laatste op 5 mei 2020 aangevraagd worden via de volgende onlineapplicatie https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin.

De compensatiepremie geeft recht op een eenmalige uitkering van 3.000 EUR(1).  In tegenstelling tot de hinderpremie, is hier geen bijkomende premie vanaf 6 april voorzien.

De compensatiepremie moet aangevraagd worden via de online toepassing van VLAIO. Momenteel is deze toepassing nog niet beschikbaar. Ook de deadline om deze aanvraag in te dienen is nog niet bepaald.

Het overbruggingsrecht geeft recht op een maandelijks vervangingsinkomen van maximum 1.614,10 EUR per maand (indien gezin ten laste) of 1.291,69 EUR per maand (indien geen gezin ten laste) voor maart en april 2020.

Het overbruggingsrecht moet aangevraagd worden bij uw sociaal verzekeringsfonds via het daartoe voorziene aanvraagformulier. U vindt dit formulier terug op de volgende webpagina: https://www.rsvz.be/nl/inlichtingenformulier-overbruggingsrecht-gedwongen-onderbreking-naar-aanleiding-van-coronavirus.

 

Indien u hierover meer info wenst kan u terecht bij de auteurs van dit artikel.

 

 

(1)Voor zelfstandigen in bijberoep is een bijzondere regeling voorzien. 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com