Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Zijn tegemoetkomingen van de overheid in het kader van Corona belastbaar inkomen?

woensdag, 08 april 2020

Zijn tegemoetkomingen van de overheid in het kader van Corona belastbaar inkomen?

Claudine Bodeux

Claudine Bodeux

Advisor
Brussel

Per Gewest wordt voorzien in een premie voor ondernemers die hun fysieke locatie gedeeltelijk of volledig moet sluiten ingevolge de federale richtlijnen.

De Vlaamse Regering voorziet in een Corona hinderpremie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen, door middel van een eenmalige premie van 4.000 euro, met een bijkomende vergoeding van 160 euro per dagen als ze na 21 dagen hun zaak nog gesloten moeten houden. Daarnaast kan ook een éénmalige compensatiepremie voor ondernemers worden bekomen van 3.000 euro, voor alle ondernemingen en hun toeleveranciers die niet getroffen zijn door een verplichte volledige sluiting van hun locatie, maar die door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met de cijfers van dezelfde periode vorig jaar.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt eveneens voorzien in een éénmalige premie van 4.000 euro voor iedere onderneming met minder dan 50 voltijdse equivalenten (VTE) die actief is in een toegelaten activiteitensector (handelaars, horeca-inrichtingen, enz.).  Ook de Waalse regering voorziet in een éénmalige compensatiepremie van maximaal 5.000 euro voor zelfstandigen en KMO’s van bepaalde toegelaten activiteitensector.

De Federale ministerraad heeft op 3 april 2020 een voorontwerp van wet goedgekeurd met verschillende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie en zo zouden vergoedingen (waaronder bovenvermelde premies) die door de gemeenschappen en gewesten in de context van de COVID-19-pandemie aan ondernemingen, zelfstandigen en natuurlijke personen worden toegekend, vrijgesteld worden van inkomstenbelastingen. Het voorontwerp is ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com