Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

dinsdag, 07 april 2020

Krijg ik uitstel voor de aangifte in de erfbelasting (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)?

Emilie Van Goidsenhoven

Emilie Van Goidsenhoven

Partner
Brussel
Amandine Baltus

Amandine Baltus

Senior Associate
Brussel

Gelet op de uitzonderlijke situatie en op de verstrengde veiligheidsmaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst beslist om de aangiftetermijn in de erfbelasting te verlengen zonder dat een belastingverhoging verschuldigd is. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest werd een dergelijke beslissing (nog) niet genomen. Deze twee gewesten evalueren op dit ogenblik de eventuele maatregelen die te nemen zijn in het kader van de registratie- en successierechten.

Van zodra eventuele maatregelen terzake genomen zouden worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het Waals Gewest, zal uiteraard deze pagina worden aangepast. 

In normale omstandigheden moet de aangifte van nalatenschap bij een overlijden in België worden ingediend binnen een termijn van vier maanden. Bij een overlijden in het buitenland is deze termijn vijf[1] of zes[2] maanden. Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst van de aangifte door de fiscale administratie als einddatum. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest leidt een laattijdige aangifte tot een boete van 25 EUR per maand en per erfgenaam die gehouden is tot het indienen van de aangifte van nalatenschap.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

 

[1] Wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden in een ander Europees land.

[2] Wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden buiten Europa.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com