Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>De notaris slaagt er niet in de akte van aankoop van vastgoed tijdig te verlijden. Moet ik nu zelf registratiebelasting gaan betalen?

maandag, 06 april 2020

De notaris slaagt er niet in de akte van aankoop van vastgoed tijdig te verlijden. Moet ik nu zelf registratiebelasting gaan betalen?

Claudine Bodeux

Claudine Bodeux

Advisor
Brussel

Normaal gezien moet de onderhandse aankoopakte van uw woning binnen de vier maanden na de ondertekening worden geregistreerd. In normale tijden zal de notaris hiervoor een authentieke akte opstellen en verlijden (= voorlezen en tekenen van de authentieke akte) waarna hij deze zal registreren.

De Vlaamse Belastingdienst kent vanwege de corona-crisis een tolerantieperiode toe waarbij de termijn om uw aankoopakte te registeren wordt verlengd tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Aangezien de verstrengde corona-maatregelen (voorlopig) van kracht zijn tot 19 april 2020 heeft u tot 19 juni 2020 de tijd om uw akte te laten verlijden en registreren. Deze termijn wordt automatisch verlengd als de verstrengde corona-maatregelen langer van kracht blijven1. De Vlaamse Belastingdienst heeft bovendien bevestigd dat er gedurende deze tolerantieperiode geen belastingverhogingen worden opgelegd.

De Brusselse en Waalse2 regering hebben voorlopig nog niet voorzien in een tolerantieperiode waarbij de termijn om uw aankoopakte te registreren wordt verlengd. Hierdoor dient de termijn van 4 maanden in beginsel gerespecteerd te worden. In principe dienen de notarissen alle akten tijdens de verstrengde corona-maatregelen uit te stellen. Op deze regel zijn er echter een aantal uitzonderingen voorzien waaronder in het geval dit ertoe zou leiden dat een fiscale termijn zou worden overschreden. U kan bijgevolg in principe nog altijd terecht bij uw notaris om uw akte te laten verlijden. Uit enkele informele contacten met de bevoegde Dienst blijkt er begrip te zijn voor de uitzonderlijke situatie en zijn ze geneigd om, mocht u uw akte toch niet op tijd kunnen laten registreren, de coronacrisis te aanvaarden als overmacht waardoor u geen fiscale boete of belastingverhoging dient te betalen.

U kan in principe natuurlijk ook nog altijd zelf uw onderhandse akte aanbieden ter registratie op het bevoegde registratiekantoor binnen de termijn van 4 maanden. Hierbij zult u de verschuldigde registratierechten zelf moeten betalen. Sommige registratiekantoren aanvaarden om praktische redenen dat u een scan doorstuurt van uw onderhandse akte. Wanneer de authentieke akte later wordt geregistreerd zal deze geacht worden te zijn geregistreerd op de datum van de registratie van de onderhandse akte waardoor u geen fiscale boete zult moeten betalen.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.


1 Mochten de maatregelen bijgevolg verlengd worden tot 3 mei 2020 dan wordt de tolerantieperiode automatisch verlengd tot 3 juli 2020.

2 De Waalse regering heeft beslist om de dwingende termijnen die onder de bevoegdheid vallen van het Waals Gewest tijdelijk op te schorten voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf 18 maart 2020. Uit informele contacten met de bevoegd Dienst blijkt echter dat deze opschorting niet geldt voor de termijn waarbinnen de aankoopakte moet worden geregistreerd.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com