Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris?

vrijdag, 03 april 2020

Kan ik nog schenken voor een Belgische notaris?

Elisabeth De Nolf

Elisabeth De Nolf

Counsel
Brussel
Elisabeth Kustermans

Elisabeth Kustermans

Senior Associate
Brussel

:: UPDATE - 11/05/2020 :: 

De verstrengde maatregelen die de federale overheid genomen heeft in de strijd tegen het corona virus hebben een belangrijke impact op de werking van het notariaat. Sinds 20 april kunnen terug alle akten verleden worden, zij het dat er strenge veiligheidsvoorschriften gevolgd moeten worden en er bij voorkeur gewerkt wordt met notariële volmachten, al dan niet in elektronische vorm.

Waar u tot 20 april 2020 enkel bij uw notaris terecht kon voor dringende akten, kunnen vanaf die datum opnieuw alle akten worden verleden zonder dat er sprake moet zijn van dringendheid. Toch betekent dit niet dat alles terug bij het oude is. Het verlijden van de schenkingsakte kent een afwijkend verloop, waarbij de grootste verandering erin bestaat dat de fysieke aanwezigheid van partijen maximaal wordt beperkt. In de mate van het mogelijke wordt aan de partijen gevraagd om te werken met notariële volmachten.

Tot voor kort diende elke partij zich fysiek naar de notaris te begeven voor het geven van een volmacht. Om dit praktische euvel te verhelpen, is er sinds 4 mei voorzien in de mogelijkheid om een digitale volmacht op afstand, in authentieke vorm, op te maken. Concreet wordt de digitale volmacht verleden via een videoconferentie met de notaris, waarbij de persoon die de volmacht geeft, geïdentificeerd wordt en de akte ondertekent aan de hand van de eID of de itsme ID applicatie op diens smartphone. Voor meer uitleg over dit procedé, zie onze specifieke bijdrage op de website. Tijdens de videoconferentie zal de notaris uitleg geven bij de schenkingsakte en kunnen vragen worden gesteld. De volmacht kan gegeven worden aan een medewerker van de notaris of een andere persoon naar keuze, die zich dan zal begeven naar de notaris. Eens alle partijen bij de schenkingsakte een digitale volmacht hebben gegeven, kan de notaris de akte verlijden.

Een alternatief voor de notariële schenkingsakte kan in bepaalde gevallen worden geboden door de bankgift. Denk aan gelden of beleggingsportefeuilles die van rekening naar rekening kunnen overgeschreven worden. Aandelen op naam kunnen op deze manier niet worden geschonken. Ook aan de bankgift kunnen bepaalde voorwaarden en modaliteiten worden gekoppeld, zij het dat deze mogelijkheden minder uitgebreid zijn (zo is het bv. niet mogelijk om een voorbehoud van vruchtgebruik aan een bankgift te koppelen). Het verloop en het bewijs van een bankgift zou geheel elektronisch kunnen verlopen. Ook de registratie van de bankgift is nog mogelijk, zij het op een alternatieve wijze. We verwijzen hiervoor naar andere bijdragen op onze website.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com