Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Het resultaat van het lopend boekjaar is momenteel moeilijk te voorspellen. Wat met voorafbetaling van belasting?

vrijdag, 03 april 2020

Het resultaat van het lopend boekjaar is momenteel moeilijk te voorspellen. Wat met voorafbetaling van belasting?

Claudine Bodeux

Claudine Bodeux

Partner
Brussel
Quentin Masure

Quentin Masure

Counsel
Brussel

Tijdens een boekjaar zijn er verschillende vervaldata om voorafbetalingen (“VA”) te verrichten.  Voor boekjaar 2020 (balans afgesloten per 31 december) is dit 14 april, 10 juli, 12 oktober en 20 december. Doordat het resultaat van het lopend boekjaar moeilijk te voorspellen is, en bovendien een aantal ondernemingen in liquiditeitsnood kunnen verkeren, kan overwogen worden om minstens voor de eerste vervaldatum geen VA te verrichten. VA zijn immers geen wettelijke verplichting. Bij onvoldoende VA wordt evenwel een sanctie opgelegd in de vorm van een belastingverhoging. Voor particulieren is er ook een systeem van bonificatie (belastingvermindering) voorzien indien meer wordt voorafbetaald dan verschuldigd.

De timing van de crisis viel zeer ongelukkig voor VA, daar VA in principe zwaarder doorwegen indien ze eerder worden betaald in het boekjaar. Zo weegt een VA voor 14 april in beginsel 2 maal zwaarder door dan een VA  tussen 13 oktober en 20 december. Een betaling tegen 10 juli weegt in beginsel door voor 83,4% van een betaling tegen 14 april.

In het kader van de coronacrisis heeft de regering daarom een tegemoetkoming aangekondigd voor natuurlijke personen en vennootschappen. De maatregel houdt in dat VA verricht voor het derde en vierde vervaldag zwaarder doorwegen dan gewoonlijk, zodat het uitstellen van de VA minder zwaar gesanctioneerd wordt. Zo weegt een betaling tegen 14 april 1,7 keer zwaarder door dan een voorafbetaling tussen 13 oktober en 20 december (waar dit anders 2 keer is). Een betaling tegen 12 oktober weegt door voor 75% van een betaling tegen 14 april (waar dit anders 66,7% is). Een betaling tegen 10 juli weegt nog steeds door voor 83,4% van een betaling tegen 14 april.

Aangezien de regering met deze maatregelen, liquiditeitsnoden wil opvangen, kunnen vennootschappen enkel genieten van deze tegemoetkoming in de mate dat zij tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 (i) geen inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering hebben verricht en (ii) geen dividenden hebben toegekend. Deze aanpassing voor de VA geldt enkel in het kader van de belastingverhoging bij onvoldoende VA, en niet in het kader van de bonificaties voor natuurlijke personen.

Ondanks deze bijzondere maatregelen, is het alsnog zo dat voorafbetalingen eerder in het jaar zwaarder doorwegen. Bij voldoende liquiditeiten is een vroege voorafbetaling dus nog steeds het meest optimaal.

Verder, indien een aanslagbiljet wordt ontvangen met aankondiging van een fiscale terugbetaling, kan binnen de twee maanden na ontvangst van het aanslagbiljet een verzoek worden ingediend bij het inningscentrum om die terugbetaling in aanmerking te nemen als voorafbetaling voor het lopende belastbare tijdperk. Dit kan aangewezen zijn in geval van liquiditeitsproblemen, en men een voorafbetaling wil verrichten vroeger in het boekjaar (zonder de effectieve terugbetaling dus te moeten afwachten).

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com