Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Krijg ik uitstel van betaling voor de aanslag in de schenk-of erfbelasting (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest)?

vrijdag, 03 april 2020

Krijg ik uitstel van betaling voor de aanslag in de schenk-of erfbelasting (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest)?

:: UPDATE - 11/05/2020 :: 

Vlaams Gewest

Geen uitstel, wel een afbetalingsplan

Wie een aanslag in de schenk- of erfbelasting heeft ontvangen en financiële moeilijkheden ondervindt, kan steeds een afbetalingsplan aanvragen. In het kader van de coronamaatregelen heeft de Vlaamse Belastingdienst laten weten dat ze zich soepel zal opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen.

Voor alle heffingen, dus ook de heffing van de schenk- of erfbelasting, met een uiterste betaaldatum vanaf 15 maart 2020 wordt een afbetalingsplan toegekend indien u bewijst dat er financiële moeilijkheden zijn wegens het coronavirus.

Hoe een afbetalingsplan aanvragen

Een afbetalingsplan kan worden aangevraagd nadat u het aanslagbiljet of een herinnering heeft ontvangen. U kunt het afbetalingsplan schriftelijk aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst via het contactformulier op de website of via een brief naar de Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.

Opgelet, nalatigheidsinteresten vermoedelijk nog steeds verschuldigd

Wanneer u een afbetalingsplan krijgt, moet u in principe nog steeds nalatigheidsinteresten betalen. Deze bedragen 7% op jaarbasis en worden berekend op maandbasis vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum. De verschuldigde interesten worden weliswaar mee opgenomen in het afbetalingsplan.

Er is geen nalatigheidsinterest verschuldigd wanneer deze geen vijf euro per maand bedraagt.

Bovendien kan de Vlaamse Belastingdienst in bijzondere gevallen vrijstelling verlenen voor alle nalatigheidsinteresten of voor een deel ervan. De Vlaamse Belastingdienst heeft nog niet laten weten of zij een dergelijke vrijstelling zal verlenen wanneer een afbetalingsplan wordt toegekend omwille van financiële moeilijkheden teweeggebracht door het coronavirus.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest

Schenkingsrechten zijn verschuldigd op het moment van registratie. Een uitstel van betaling wordt niet toegekend.

Wat de successierechten betreft, kan eenieder die een aanslagbiljet heeft ontvangen en in financiële moeilijkheden verkeert, wel steeds een uitstel van betaling aanvragen.

Om een uitstel van betaling van het successierecht te krijgen moet u een gemotiveerd verzoek indienen bij de ontvanger van het kantoor Rechtszekerheid waar de aangifte van nalatenschap werd ingediend. Wanneer u een uitstel van betaling krijgt, moet u in principe nog steeds nalatigheidsinteresten betalen. Deze bedragen 7% op jaarbasis en worden berekend op maandbasis vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum.  

Er is geen nalatigheidsinterest verschuldigd wanneer deze geen vijf euro per maand bedraagt.

Momenteel evalueren het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest de verschillende mogelijkheden om actie te ondernemen op het gebied van registratie- en successieregistratierechten.

Het Waals Gewest heeft de goedkeuring van bepaalde maatregelen aangekondigd, waaronder de verlenging van de termijn voor de betaling van het successierecht met 4 maanden, waardoor de betalingstermijn op 101, 112 of 123 maanden wordt gebracht (in plaats van 64, 75 of 86 maanden).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nog geen specifieke maatregelen getroffen.

Wij zullen niet nalaten om deze nieuwsbrief te updaten zodra er nieuwe maatregelen worden genomen door het ene of het andere gewest.

 Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.


1 In geval van overlijden in België.

2 In geval van overlijden in een andere lidstaat binnen de Europese Economische Ruimte.

3 In geval van overlijden buiten de Europese Economische Ruimte.

4 In geval van overlijden in België.

5 In geval van overlijden in een andere lidstaat binnen de Europese Economische Ruimte.

6 In geval van overlijden buiten de Europese Economische Ruimte.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com