Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Kan ik nog schenken voor een Nederlandse notaris?

vrijdag, 03 april 2020

Kan ik nog schenken voor een Nederlandse notaris?

Griet Vanden Abeele

Griet Vanden Abeele

Partner
Brussel
Jessica Vanhove

Jessica Vanhove

Senior Associate
Brussel

Nu de grens tussen Nederland en België zo goed als gesloten is, stelt zich de vraag of u nog kan schenken voor een Nederlandse notaris.

Zoals u weet, heeft de schenking voor Nederlandse notaris als voordeel dat geen schenkbelasting verschuldigd is op de schenking. Noch in België, noch in Nederland. Er is wel erfbelasting verschuldigd in België indien u binnen de 3 (4)1 jaar na de schenking zou komen te overlijden. In geval van ziekte kan u wel nog overwegen om de schenking in België te laten registreren en schenkbelasting te betalen. In dit geval is geen erfbelasting verschuldigd.

Wij begrijpen dat Nederlandse notarissen vooralsnog schenkingsakten kunnen verlijden, ook voor Belgen. Voor wat betreft de mogelijkheid tot het verlijden van schenkingsakten voor Belgische notarissen verwijzen u graag naar een andere bijdrage hierover op onze website. Ook in de huidige omstandigheden, is een schenking voor een Nederlandse notaris misschien te overwegen, indien u de schenkbelasting wenst te besparen.

In de praktijk is reeds gebleken dat Belgen moeilijkheden hebben om de grens over te steken. Dergelijke overgang is in principe enkel mogelijk voor essentiële verplaatsingen. Wij betwijfelen dat een afspraak bij een Nederlandse notaris als essentiële verplaatsing kwalificeert. Dit zal wellicht afhangen van de concrete situatie waarin de schenker zich bevindt.

Om dit op te vangen werden de laatste weken een aantal pragmatische oplossingen ontwikkeld door het notariaat.

  • De schenker(s) en de begiftigde(en) kunnen zich laten vertegenwoordigen door een medewerker van de Nederlandse notaris

Merk op dat voor de vertegenwoordiging van de schenker(s) in principe een authentieke volmacht vereist is. Dit houdt in dat de schenker(s) in principe toch voor een Belgische notaris moet(en) verschijnen om de volmacht te laten verlijden, omdat een verplaatsing naar de Nederlandse notaris niet tot de mogelijkheden behoort. Sinds kort is het in België mogelijk om via videoconferentie een digitale authentieke volmacht te verlenen, waarbij de schenker(s) geïdentificeerd zullen worden en de digitale authentieke volmacht zullen ondertekenen via hun eID. In een later stadium zal het ook mogelijk zijn om de volmacht te ondertekenen via de itsme app . O.i. zou deze digitale procedure in principe ook gebruikt kunnen worden om een authentieke volmacht te verlenen aan een medewerker van de Nederlandse notaris. Voor meer informatie over deze digitale volmacht, verwijzen wij u graag naar onze andere bijdrage op onze website hieromtrent.

Voor de begiftigde(n) daarentegen volstaat in de praktijk mogelijks een onderhandse volmacht. Het is dan voldoende – zo begrijpen wij – om een foto(kopie) van de volmacht en identiteitskaart/paspoort van de betrokkene door te mailen naar de Nederlandse notaris, dan wel met de notaris te Skypen, opdat hij de identiteit van de betrokkene zou kunnen verifiëren.

  • Het verlijden van de schenkingsakte via Skype

Voortaan is het in Nederland ook mogelijk om schenkingsakten rechtstreeks via Skype te laten verlijden, zonder (notariële) volmacht. Het is echter onzeker of deze soepele procedure zonder meer toegepast kan worden voor Belgische schenkingen verleden voor Nederlandse notaris, nu de schenker(s) en de begiftigde(n) zich in België bevinden.

Wij staan ter beschikking om dit verder met u in concreto te bekijken.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.


1 In Vlaanderen overweegt men om de zogenaamde risico-periode te verlengen tot 4 jaar.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com