Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Is er een mogelijkheid om btw-teruggaaf te claimen op verkochte reisvouchers wanneer de reis wordt geannuleerd?

donderdag, 02 april 2020

Is er een mogelijkheid om btw-teruggaaf te claimen op verkochte reisvouchers wanneer de reis wordt geannuleerd?

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel

Hier zijn verschillende situaties denkbaar. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarbij een reiziger zelf op eigen houtje alle onderdelen van zijn reis heeft geboekt (vervoer, hotel, …) en de situatie waarbij een reiziger hiervoor een beroep doet op een reisbureau.

In het eerste geval zal iedere dienstverlener voor zichzelf moeten bepalen of er een mogelijkheid bestaat om btw terug te vragen ten aanzien van de btw die reeds werd afgedragen op het ontvangen voorschot. Wij verwijzen hiervoor ook naar de andere FAQ’s zoals de FAQ m.b.t. de hoteluitbater (zie supra). Noteer dat bij de verkoop van vliegtickets in principe een btw-vrijstelling geldt en er bij annulering zich bijgevolg geen issue stelt m.b.t. btw-teruggaaf.

In het tweede geval is de situatie complexer omdat hierbij dient rekening gehouden te worden met de bijzondere btw-regeling voor reisbureaus.

Wanneer een reisbureau reeds een voorschot heeft ontvangen voor een gecombineerde reis, dan wordt aanvaard dat er bij betaling van dit voorschot nog geen btw moet worden afgedragen. Indien de reis dan geannuleerd zou worden vóór de betaling van het saldo door de reiziger kan er uiteraard ook geen btw worden teruggevraagd. Indien u als reisbureau wel reeds btw heeft afgedragen op de ontvangen voorschotten voor gecombineerd reizen, is het aangewezen om nader te bekijken of u deze kan terugvragen (met in principe een koppeling aan een terugbetalingsverplichting aan de klant).

Wanneer het reisbureau reeds de volledige prijs heeft ontvangen en deze n.a.v. het annuleren van de reis door overmacht geheel of gedeeltelijk zou terugbetalen aan de reiziger, dan kan de reeds afgedragen btw op het deel dat wordt terugbetaald in principe worden teruggevraagd.

Indien de reiziger zelf beslist om zijn reis te annuleren en als gevolg hiervan een annulerings- of omboekingsvergoeding moet betalen aan het reisbureau, die desgevallend wordt afgehouden van de terugbetaling aan de reiziger, dan kan het reisbureau a rato van deze vergoeding in principe ook de btw terugvragen. Dit is mogelijk wel anders indien u deze vergoeding eerder als een dossierkost hebt omschreven in uw algemene voorwaarden.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com