Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Indien ik een gebouw met btw-verhuur of ter beschikking stel, zijn er btw-gevolgen indien de betaling van de huur tijdelijk wordt opgeschort?

donderdag, 02 april 2020

Indien ik een gebouw met btw-verhuur of ter beschikking stel, zijn er btw-gevolgen indien de betaling van de huur tijdelijk wordt opgeschort?

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel

Indien u als verhuurder akkoord gaat om de betaling van de huur tijdelijk op te schorten en er dus ook geen facturatie of betaling van de huur plaatsvindt, dan zal er geen btw opeisbaar worden.  

Hierover kan wel discussie ontstaan wanneer u als verhuurder nauw verbonden bent met de huurder en deze laatste geen volledig recht op btw-aftrek heeft. In dit geval geldt er immers een verplichting om een marktconforme huur aan te rekenen.  Bij het bepalen van een markconforme huur kan o.i. wel rekening worden gehouden met de huidige bijzondere omstandigheden.

Indien u reeds een factuur heeft uitgereikt voor de betaling van de huur, dan is de op deze factuur aangerekende btw wel reeds opeisbaar geworden. Indien u echter na het uitreiken van deze factuur akkoord gaat om de betaling van de huur tijdelijk op te schorten, dan kan u deze factuur nog crediteren en desgevallend de btw terugvragen.

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat een tijdelijke opschorting van betaling in principe geen gevolgen zal hebben voor uw btw-positie als verhuurder, met name m.b.t. de uitoefening van het recht op aftrek van de btw. Bij een gratis terbeschikkingstelling zou een verhuurder normaal een herziening van de afgetrokken btw ten voordele van de schatkist moeten verrichten. Echter, de administratie neemt in regel aan dat er sprake is van een prijsvermindering of een korting op de huurprijs en dat het niet gaat om een gratis terbeschikkingstelling, waardoor een herziening niet vereist is.

Een tijdelijke opschorting van betaling zou verder in principe geen gevolgen mogen hebben voor uw btw-positie als verhuurder, met name m.b.t. de uitoefening van het recht op aftrek van de btw. U dient wel waakzaam te zijn voor een btw-correctie aan aftrekzijde indien het duidelijk zou worden dat de huurovereenkomst beëindigd zal worden (bijvoorbeeld omdat de huurder in faling zou gaan). In dit laatste geval kan een dergelijke correctie worden vermeden indien alles in het werk gesteld wordt om zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden. Het is hierbij van belang dit alles voldoende te documenteren.

Tot slot, de situatie is anders bij een onroerende leasing met toepassing van de btw. Bij opschorting/kwijtschelding/vermindering van de leasevergoedingen dient u ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor de toepassing van de btw nog voldaan blijven, met name de verplichting om het geïnvesteerd kapitaal weder samen te stellen binnen de herzieningstermijn van 15 jaar.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com