Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Welk btw-tarief is er van toepassing voor de levering van medische hulpmiddelen, medicijnen, e.a.?

donderdag, 02 april 2020

Welk btw-tarief is er van toepassing voor de levering van medische hulpmiddelen, medicijnen, e.a.?

:: UPDATE - 20/04/2021 ::

In het kader van de COVID-19 crisis is er grote nood aan medicijnen en medische hulpmiddelen, zoals mondmaskers, beademingstoestellen en dgl. Belangrijke vraag hierbij is welk btw-tarief van toepassing is op de aankoop van deze goederen. Toepassing van een verlaagd tarief is voor ziekenhuizen en zorginstellingen van groot belang gezien deze in de regel geen of slechts een beperkt recht op aftrek van de btw hebben. 

 

De btw-wetgeving voorziet met name in een verlaagd btw-tarief van 6% ten aanzien van een aantal medische producten. Het is belangrijk dat deze lijst limitatief is en niet per analogie kan worden uitgebreid. Hierover bestaat een uitgebreide casuïstiek.

Het 6%-tarief geldt met name t.a.v. volgende goederen:

 • Medicijnen als bedoeld in de geneesmiddelenwet van 1964 en welke geregistreerd zijn als geneesmiddel of waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd bekomen, alsook geneesmiddelen die door de apotheker worden bereid en verkocht in zijn apotheek.
 • Medische hulpmiddelen, zoals watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (pleisters, etc.) die bijkomend een geneesmiddel bevatten of verpakt zijn voor de verkoop in het klein voor geneeskundige of voor chirurgische doeleinden; E.H.B.O.-dozen of -tassen; chirurgische afdekdoeken; cellulosewatten of papier voor het afdekken van operatietafels, onderzoekstafels en draagberries.
  Opgelet: deze categorie wordt beperkend geïnterpreteerd. Zo vindt het verlaagd btw-tarief geen toepassing ten aanzien van watten, gaas en dergelijke artikelen die uitsluitend voor hygiënische doeleinden zijn bestemd, en dit ongeacht of deze worden gebruikt in ziekenhuizen; wikkelschorten; broeken; mutsen; chirurgische maskers; celdoeken; tafel- en instrumentenlakens; slangenhouders; instrumentvelden; etc.
 • Andere apparatuur en toebehoren met een medisch karakter, zoals orthopedische toestellen, kunstgebitten, hoorapparaten, looprekken, rolstoelen en dergelijke wagentjes voor invaliden en zieken, aërosolapparatuur en toebehoren, infuuspompen voor pijnbestrijding, etc.
  Opgelet: ook hier dient een beperkende interpretatie vooropgesteld te worden. Zo heeft de btw-administratie bijvoorbeeld recent geoordeeld dat relax- of rustzetels voorzien van 4 wieltjes, een duwstang en een beensteun, maar zonder voetsteun, niet kunnen worden aangemerkt als zijnde een rolstoel of een dergelijk wagentje voor invaliden en zieken.

De oefening dient gedaan te worden welke producten onder deze lijst kwalificeren. Gelet op het voorgaande, is de verkoop van mondmaskers, wegwerphandschoenen en alcoholgel aan artsen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, particulieren, o.i. in principe onderworpen aan 21% btw. Het btw tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels werd in het kader van de bestrijding van het coronavirus echter tijdelijk verlaagd tot 6%. Deze tijdelijk verlaging werd al verscheidene malen verlengd in duurtijd en geldt momenteel tot en met 30 juni 2021. Het btw-tarief van 6% is van toepassing op leveringen, intracommunautaire verwervingen of invoeren van zulke goederen in België.

Verder, naar aanleiding van Besluit 2020/491 van de Europese Commissie, zoals gewijzigd op 28 oktober 2020, wordt er voorzien in een btw-vrijstelling voor de invoer van goederen die worden aangewend voor de bestrijding van COVID-19. Deze vrijstelling is enkel van toepassing op de invoeren die worden verricht door overheidsinstellingen of door de overheid erkende instellingen. Deze regelgeving is van toepassing voor de periode 30 januari 2020 tot en met 31 . Begunstigden van deze regelgeving kunnen dus mondmaskers en hydroalcoholische gels btw-vrijgesteld invoeren.

Ten slotte, België heeft ook tijdelijk (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022) een 0% btw-tarief geïmplementeerd voor de levering, intracommunautaire verwerving en invoer van COVID-19-vaccins en medisch hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van de ziekte, alsmede voor de diensten die nauw samenhangen met deze vaccins en hulpmiddelen.

De beoogde goederen zijn:

 • COVID-19-vaccins die een Europese marktvergunning hebben gekregen en als geneesmiddelen zijn geregistreerd door de minister bevoegd voor volksgezondheid;
 • Diagnostische tests voor deze ziekte zoals onder meer PCR testen en antigentesten via een staalafname uit de neus, serologische testen via bloedafname en (antilichaam)zelftesten.

Daarnaast geldt het verlaagd tarief eveneens voor de diensten die nauw samenhangen met voornoemde vaccins en hulpmiddelen, met name:

 • Het afnemen van de test;
 • De analyse van de test bij het toegewezen labo;
 • Het toedienen van een vaccin.

Deze diensten kunnen uiteraard reeds zijn vrijgesteld van btw op grond van bijvoorbeeld de medische vrijstelling.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

 
 
 
 
 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com