Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Zijn er btw-gevolgen indien een onderneming omwille van de covid-19 uitbraak goederen of producten moet weggooien of vernietigen?

donderdag, 02 april 2020

Zijn er btw-gevolgen indien een onderneming omwille van de covid-19 uitbraak goederen of producten moet weggooien of vernietigen?

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent

Het is denkbaar dat vanwege de verplichte sluiting van sommige ondernemingen bederfbare goederen zoals voeding, bloemen of bederfbare grondstoffen verloren gaan.

Aangezien er in het kader van de coronacrisis geen specifieke maatregelen zijn voorzien, dient er in dit kader teruggevallen te worden op de algemene regels die gelden inzake btw. De btw-wetgeving voorziet een wettelijk vermoeden dat de bewijslast omkeert in het voordeel van de btw-administratie. Op basis van dit vermoeden geldt dat alles wat ondernemingen aankopen – behoudens tegenbewijs – geacht wordt te zijn verkocht met btw. Dit vermoeden kan weerlegd worden indien de btw-belastingplichtige een tegenbewijs levert dat aantoont dat de goederen niet werden verkocht. 

Om te anticiperen op toekomstige btw-controles is het o.i. belangrijk het vernietigen of weggooien van producten voldoende te documenteren. In de eerste plaats is een correcte voorraadadministratie en inventaris van belang waarbij duidelijk de hoeveelheden van vernietigde of weggegooide producten worden bijgehouden. Daarnaast kan de btw-plichtige aan de hand van foto’s, facturen van afvalverwerkers, e.d.m. aantonen dat de goederen niet meer verkoopbaar waren.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com