Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Ik deed recent een bankgift aan mijn kinderen. Hoe laat ik het bewijs daarvan (pacte adjoint) registreren in tijden van corona?

donderdag, 02 april 2020

Ik deed recent een bankgift aan mijn kinderen. Hoe laat ik het bewijs daarvan (pacte adjoint) registreren in tijden van corona?

Een bankgift is krachtens artikel 19 W.Reg. niet aan enige registratieverplichting onderworpen. Men kan het bewijs bij gedane bankgift (de zogenaamde pacte adjoint) wel vrijwillig ter registratie aanbieden om de erfbelasting te vermijden, die verschuldigd is indien de schenker zou komen te overlijden binnen de verdachte periode van 3 jaar na de bankgift. Daarvoor moet de originele pacte adjoint, met de originele handtekeningen van schenker en begiftigde, ter registratie worden aangeboden.  Omwille van de door de regering getroffen coronamaatregelen is het kantoor Rechtszekerheid (de vroegere registratie- en hypotheekkantoren) tijdelijk voor het publiek gesloten.  Geen nood: men kan de pacte adjoint nog steeds per post of per e-mail overmaken met het oog op de registratie ervan.

De schenkingsrechten zijn geregionaliseerd: de gewesten bepalen de tarieven, de vrijstellingen en verminderingen en de heffingsgrondslag. Sinds 1 januari 2015 zorgt de Vlaamse Belastingdienst zelf voor de inning van de Vlaamse schenkbelasting, via de procedure van inkohiering. In Brussel en Wallonie int de federale Staat nog steeds de schenkingsrechten.

De registratieformaliteit is echter federaal gebleven en is dus in alle gewesten dezelfde. Deze verloopt via eender welk kantoor Rechtszekerheid.

Zolang de coronacrisis aanhoudt, mag de pacte adjoint via e-mail worden doorgestuurd naar het kantoor Rechtszekerheid. Op basis van het ontvangen document zal worden overgaan tot registratie. De originele pacte adjoint (alsook een extra kopie) dient vervolgens per post – bij voorkeur aangetekend - te worden verstuurd. Belangrijk is dat de datum waarop het document digitaal werd doorgestuurd geldt als datum van registratie, op voorwaarde dat het originele document effectief wordt nagestuurd.

In niet dringende gevallen kan men het origineel van de pacte adjoint (alsook een extra kopie) ook enkel per post (bij voorkeur aangetekend) versturen zonder voorafgaande e-mail. Als registratiedatum geldt dan de datum waarop het registratiekantoor het document ontvangt (niet de verzendingsdatum).

In Brussel en Wallonië dienen de schenkingsrechten voorafgaand aan de registratie te worden betaald door middel van bankoverschrijving. Indien men niet weet hoeveel de registratierechten bedragen, kan men vooraf een berekening vragen aan het kantoor Rechtszekerheid. De Administratie zal pas overgaan tot registratie van de pacte adjoint wanneer de schenkingsrechten effectief op de rekening staan.  In Vlaanderen wordt de verschuldigde schenkbelasting ingekohierd door de Vlaamse Belastingdienst na registratie. Het is het kantoor Rechtszekerheid die het geregistreerde document doorstuurt naar de Vlaamse Belastingdienst.

Op dezelfde manier kan men tewerk gaan indien de schenkingsakte werd verleden voor Nederlandse notaris. In principe is het een afschrift van de originele schenkingsakte die ter registratie moet worden aangeboden. In tijden van corona kan deze eveneens digitaal worden verstuurd naar het kantoor Rechtszekerheid.

Overigens is er ook nog een alternatief voor de registratie bij het kantoor Rechtszekerheid: met name een neerlegging onder de minuten bij een Belgische notaris (in dringende gevallen) van een pacte adjoint of een buitenlandse schenkingsakte. Van zodra deze neerlegging voor het overlijden plaatsvindt (ook al is dat op dezelfde dag), wordt schenkbelasting geheven over de schenking en geen erfbelasting.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com