Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de schenkbelasting (Vlaamse Gewest)?

donderdag, 02 april 2020

Hoe gebeurt de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de toepassing van de schenkbelasting (Vlaamse Gewest)?

Noreen Somers

Noreen Somers

Associate
Brussel

Aangezien de schenkbelasting op beursgenoteerde aandelen grosso modo berekend wordt op basis van de actuele waarde zal de coronacrisis wellicht in veel gevallen tot een lagere schenkbelasting leiden. 

Het is duidelijk dat de coronacrisis vooral een negatieve invloed heeft op de financiële markten met een aanzienlijke daling van de beurswaarde tot gevolg. Deze lagere beurswaarde heeft een invloed op de verschuldigde schenkbelasting bij 1) toekomstige schenkingen of 2) bij de spontane registratie van de in het verleden gedane schenkingen.

Als iemand nu zijn effectenportefeuille wil schenken middels een geregistreerde schenking1, zal 3% (tussen partners en in rechte lijn) of 7% (tussen anderen) schenkbelasting verschuldigd zijn op de huidige (lagere) beurswaarde. De schenkbelasting wordt immers in principe berekend op basis van de beurswaarde op de eerste dag van de maand waarin de schenking plaatsvindt. In het geval dat er op desbetreffende datum geen notering is vastgesteld, wordt de beurswaarde van de eerstvolgende datum van notering gehanteerd. In praktijk wordt – zoals vroeger – nog vaak een waardering kort voor de schenking gehanteerd, hetgeen ook door de Vlaamse Belastingdienst aanvaard wordt.

Ook in het verleden gedane schenkingen (bijvoorbeeld een bankgift van een effectenportefeuille of een schenkingsakte verleden voor een Nederlandse of Zwitserse notaris) kunnen nu spontaan ter registratie worden aangeboden aan de huidige lagere beurswaarde. Als belastbare grondslag wordt immers de waarde op het ogenblik van de registratie gehanteerd. Hierdoor is de “verdachte periode” van (momenteel) 3 jaar voor de toepassing van de erfbelasting in principe niet langer van toepassing. Belangrijk hier is wel dat de historiek en de samenstelling van de portefeuille door de jaren heen kan aangetoond worden.

Door nu te opteren voor de zekerheid van een geregistreerde schenking – zowel voor nieuwe als voor reeds gedane schenkingen – zal de eventuele latere meerwaarde in principe niet langer belast worden in de schenk-of erfbelasting. Let wel, dit geldt enkel voor schenkingen van beleggingsportefeuilles en niet voor schenkingen van levensverzekeringen waar het surplus wel nog belast is met erfbelasting (de zogenaamde “verzekeringsgiften”).

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.


1 Indien de schenking voor een Belgische notaris plaatsvindt, wordt de akte automatisch geregistreerd en is hierdoor schenkbelasting verschuldigd. De Federatie van het Notariaat heeft richtlijnen uitgevaardigd over welke akten gelet op de verstrengde veiligheidsmaatregelen nog kunnen verleden worden en op welke wijze dit kan gebeuren. Indien gekozen wordt voor een bankgift kan het document ter bevestiging van de gedane schenking spontaan ter registratie worden aangeboden bij het kantoor voor Rechtszekerheid, waarna de Vlaamse Belastingdienst achteraf/nadien het aanslagbiljet zal verzenden. Let wel dat bij een bankgift bijvoorbeeld een voorbehoud van vruchtgebruik niet mogelijk is (zie 'Ik deed recent een bankgift aan mijn kinderen. Hoe laat ik het bewijs daarvan (pacte adjoint) registreren in tijden van corona?').

 
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com