Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Ik heb recent een aanwasbeding/kanscontract gesloten met mijn partner (Vlaams Gewest). Wat als Corona de kansen keert?

donderdag, 02 april 2020

Ik heb recent een aanwasbeding/kanscontract gesloten met mijn partner (Vlaams Gewest). Wat als Corona de kansen keert?

Griet Vanden Abeele

Griet Vanden Abeele

Partner
Brussel

Neen, dat is geen probleem zolang er op het ogenblik van het sluiten van het contract een gelijkaardige levensverwachting tussen de partijen bestond. Dat de gezondheidstoestand van één van de partijen nadien verandert, heeft geen impact op de fiscale behandeling. Indien het contract recent werd afgesloten, kan er zich wel een bewijsprobleem voordoen.

Het aanwasbeding is de laatste jaren uitgegroeid tot een fiscaal interessant planningsinstrument tussen echtgenoten. Een aanwasbeding is eenvoudig gesteld een kanscontract waarbij partijen met betrekking tot bepaalde goederen overeenkomen dat de langstlevende het geheel van deze goederen verkrijgt op het ogenblik van het overlijden van de eerststervende partij. Dankzij de kwalificatie als kanscontract ten bezwarende titel, zal er geen schenk- of erfbelasting op die verkrijging verschuldigd zijn. Daarbij moeten wel de voorwaarden van de Vlaamse Belastingdienst worden nageleefd. Één daarvan is dat partijen een gelijkaardige levensverwachting moeten hebben. Dit wordt beoordeeld op het ogenblik van het sluiten van het contract. Wanneer een partij kort na het sluiten van het contract overlijdt, zal moeten worden aangetoond dat deze partij wel degelijk in een goede gezondheid was, wil men van de fiscaal gunstige behandeling genieten. De invulling van het bewijs zal steeds een beoordeling van de concrete omstandigheden vereisen. Dit maakt duidelijk dat het meer dan ooit aangewezen is om - gelijktijdig met het sluiten van het aanwasbeding - een medisch attest te laten opstellen, waarin een arts bevestigt dat partijen in een goede gezondheid zijn. Wanneer er daaromtrent discussie ontstaat, is het immers te laat.

Daarnaast merken we op dat ook de voorwaarde van een gelijkwaardige inleg met de nodige aandacht moet worden bekeken. Dit is namelijk ook een voorwaarde die de Vlaamse Belastingdienst stelt. Wanneer partijen dezelfde goederen (bijvoorbeeld elk 100 aandelen van vennootschap A of elk hun onverdeelde helft in dezelfde effectenportefeuille) inleggen, is er op dat vlak geen probleem. Wanneer partijen echter verschillende goederen inleggen, dienen de waardeschommelingen goed bekeken te worden zodat op het ogenblik van het sluiten van het contract de gelijkwaardigheid verzekerd is.

Een aanwasbeding sluiten in tijden van Corona is dus zeker nog mogelijk en in veel gevallen aangewezen, mits inachtneming van enkele voorzorgen.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel:

Griet Vanden Abeele - Partner (griet.vandenabeele@tiberghien.com)

Evelien D'Hauwe - Associate (evelien.dhauwe@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com