Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Ik ben ziek: kan de notaris nog langskomen om een testament te verlijden?

donderdag, 02 april 2020

Ik ben ziek: kan de notaris nog langskomen om een testament te verlijden?

Dominique De Bie

Dominique De Bie

Counsel
Antwerpen
Hanne Verlinden

Hanne Verlinden

Senior Associate
Brussel

:: UPDATE - 11/05/2020 :: 

Indien u ziek bent en een testament wenst op te stellen, is een eigenhandig testament de meest eenvoudige manier. Soms kan een notarieel of een internationaal testament evenwel meer aangewezen zijn, bv. omdat u te ziek bent om uw testament volledig met de hand te schrijven. Zowel voor een notarieel testament als voor een internationaal testament is de tussenkomst van een notaris en twee getuigen vereist. Kan dit vandaag nog?

Ja, het kan nog.

Sinds 20 april kunnen alle notariële akten, en dus niet alleen de dringende akten zoals voordien het geval was, opnieuw zoveel als mogelijk verleden worden, mits strikte naleving van een aantal veiligheidsvoorschriften die erop gericht zijn zo weinig mogelijk mensen bij elkaar te brengen.

In principe dienen de notaris en de twee getuigen gedurende het gehele procedé van het verlijden van het testament persoonlijk aanwezig te zijn. Werken via videoconferentie kan niet.

Authentiek testament

Voor authentieke testamenten werden deze wettelijke vormvereisten op 4 mei 2020 evenwel tijdelijk versoepeld. Het is niet langer noodzakelijk dat er naast de notaris ook nog twee getuigen aanwezig zijn.

Alleen indien één van de partijen niet in staat is of niet kan tekenen, dan wel blind of doofstom is, blijft de aanwezigheid van twee getuigen vereist. In alle andere gevallen, volstaat de aanwezigheid van de notaris.  

Deze versoepelingen zullen in principe van toepassing zijn tot 3 juni 2020.

Internationaal testament

Voor het internationaal testament blijft de aanwezigheid van twee getuigen intussen wel nog steeds vereist.

Hoe kan dit dan plaatsvinden?

De testator kan tijdens het verlijden van het testament gescheiden worden van de notaris en de getuigen door een glazen wand. Ze kunnen zich zelfs in twee verschillende kamers bevinden die gescheiden zijn door een glazen wand, zolang zij elkaar allen gedurende het verlijden van de akte maar kunnen zien én horen (eventueel telefonisch).

Om bij de uiteindelijke ondertekening van het testament te dichte fysieke aanwezigheid te vermijden, kan de testator verklaren niet in staat te zijn om te tekenen, gelet op de quarantaine waarin hij zich bevindt. Deze verklaring vervangt dan de ondertekening door de testator. Op deze manier kan een internationaal testament verleden worden zonder al te nauw fysiek contact tussen de testator en de notaris met zijn getuigen.

In het verregaande geval waarin geen enkele notaris bereid is uw testament te verlijden, zou u theoretisch een beroep kunnen doen op een vrederechter of een ambtenaar van de gemeente om uw testament te verlijden. Ons Burgerlijk Wetboek voorziet immers dat ook deze personen bevoegd zijn ‘in een plaats waarmee alle verkeer verbroken is ten gevolge van een besmettelijke ziekte’. Al blijft het de vraag of en hoe deze oude regel thans nog toepassing kan krijgen.

Indien u vragen hebt bij dit onderwerp kan u contact opnemen met de auteurs van dit artikel.

 

 

 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com