Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Nieuws>Covid-19>Uitvoervergunning voor persoonlijke beschermingsmiddelen

maandag, 30 maart 2020

Uitvoervergunning voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen uit de EU naar derde landen is een uitvoervergunning vereist. Deze verplichting geldt vanaf 15 maart 2020. Overtredingen worden streng bestraft.

Sinds het uitbreken van de COVID-19 crisis is de behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de EU aanzienlijk toegenomen. Deze beschermingsmiddelen zijn essentiële goederen. Zij zijn noodzakelijk zijn om de verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, maar ook om de gezondheid te waarborgen van medisch personeel dat besmette patiënten behandelt.

Om een voldoend aanbod van deze beschermingsmiddelen in de EU te verzekeren, is de uitvoer ervan afhankelijk gemaakt van de voorlegging van een uitvoervergunning. Deze maatregel geldt vanaf 15 maart 2020 voor een periode van zes weken.

Voor uitvoeren naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, de LGO, de Faeröer, Andorra, San Marino en Vaticaanstad is geen vergunning vereist. De verplichte vergunning geldt bovendien ook niet voor scheepsvoorraden.

De geviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bepaalde beschermende en corrigerende brillen en contactlenzen, gelaatschermen, mond- en neusbeschermingsmiddelen, beschermende kleding en handschoenen.

Zij worden in de regelgeving gedefinieerd op basis van een omschrijving in combinatie met goederencodes. Een uitvoervergunning is enkel vereist voor persoonlijke beschermingsmiddelen die zowel beantwoorden aan de omschrijving ervan, als ressorteren onder de aangeduide goederencodes. Goederen die vallen onder de aangeduide goederencodes, maar niet beantwoorden aan de omschrijving van de persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn niet vergunningsplichtig.

Aanvragen tot het bekomen van een uitvoervergunning dienen in België te worden gericht aan de FOD Economie. Ook levert de FOD Economie attesten van vrijstelling af voor de uitvoer van goederen die wel vallen onder de aangeduide goederencodes, maar niet beantwoorden aan de omschrijving van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ziet streng toe op de naleving van de voorschriften. Overtredingen worden onder meer gestraft met geldboetes ten bedrage van de helft van de waarde van de goederen tot de volledige waarde van de goederen. Daarenboven zullen de goederen zelf worden verbeurdverklaard.

Jurgen Gevers - Counsel (jurgen.gevers@tiberghien.com)


Bronnen:

  • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commisie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning, PB L 771 van 15 maart 2020, blz. 1 - 7;
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/426 van de Commissie van 19 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning, PB L 841 van 20 maart 2020, blz. 1 - 2;
  • Artikel 231 AWDA;
  • economie.fgov.be/nl/themas/handelsbeleid/vergunningen/uitvoervergunningen-voor;
  • financien.belgium.be/nl/coronavirus.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com