Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Nieuws

Vastgoedfiscaliteit volop in beweging

woensdag, 15 november 2023
Heel wat recente evoluties op fiscaal vlak hebben een belangrijke impact op de vastgoedmarkt. Ook het begrotingsakkoord van de federale regering bevat een aantal maatregelen die belangrijke gevolgen zullen hebben…
Evenementen
28/11 | 30/11 | 05/12| 07/12

Schuif mee aan tafel op het Tiberghien Tax Buffet

Nieuws

Geen fiscale visitatie zonder toestemming!

maandag, 13 november 2023
In twee recente arresten heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de fiscale visitatie in particuliere woningen en bedrijfslokalen niet kan plaatsvinden zonder de toestemming van de belastingplichtige.  
Nieuws

DAC8: Crypto-activa blijven niet langer vanonder de Europese radar

woensdag, 08 november 2023
Europa legt de focus op crypto-activa. Na de MiCa-verordening waarmee een eerste stap werd gezet naar een geharmoniseerd kader voor aanbieders van cryptodiensten, heeft de Europese raad op 17 oktober…
Nieuws

Kaaimantaks 2.1, nieuwe tanden of vals gebit?

maandag, 30 oktober 2023
Het wetsontwerp dat werd goedgekeurd op de Ministerraad van vrijdag 27 oktober 2023 stelt een heel aantal wijzigingen aan de kaaimantaks voor om ervoor te zorgen – naar eigen zeggen…
Nieuws

Douaneregeling 42: een rode lap voor fiscale controles

dinsdag, 24 oktober 2023
De invoer van goederen van buiten de Europese unie in België is in de regel onderworpen aan invoerrechten en invoer btw. Wanneer goederen worden ingevoerd in België maar deze zijn…
Nieuws

Twee nieuwe partners versterken Tiberghien

dinsdag, 24 oktober 2023
Tiberghien heeft een lange en rijke traditie en wil die verder vorm geven. Het kantoor kijkt daarom resoluut vooruit en investeert in zijn toekomst om de hoogste kwaliteit van dienstverlening…
Nieuws

Negatieve ruling auteursrechten voor de IT-sector

vrijdag, 13 oktober 2023
Recent werd een ruling gepubliceerd waarbij de rulingcommissie het standpunt inneemt dat softwareontwikkeling niet in aanmerking komt voor het (nieuwe) gunstregime voor auteursrechten (voorafgaande beslissing nr. 2023.0659 d.d. 03.10.2023).  
Nieuws

Rulingcommissie oordeelt eerste maal over hervormd auteursrechtregime

donderdag, 28 september 2023
Is de forfaitaire vergoeding die een schrijver van fiscale artikels voor publicatie in een vaktijdschrift ontvangt volledig een roerend inkomen uit auteursrechten? In voorafgaande beslissing nr. 2023.0437 van 25 juli…
Evenementen
UA | UGent | KUL | ULB | KUL | UCL | ULiege

Tiberghien op de Jobbeurzen 2023!

Nieuws

Final countdown fiscale regularisaties EBAquater

vrijdag, 01 september 2023
Op 31 december 2023 dienen de allerlaatste regularisatieaangiften voor federale belastingen te worden ingediend. Het Contactpunt Regularisatie (‘CPR’) stelt in een recent geüpdatete FAQ dat aangiften die materieel onvolledig zijn,…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com