Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Nieuws

Kerncijfers van de Belgische vermogensfiscaliteit 2024

maandag, 20 mei 2024
De Belgische vermogensfiscaliteit is gekenmerkt door aanhoudende veranderingen, waarbij de verschillen tussen de drie gewesten steeds meer toenemen. Graag helpen wij u het overzicht te bewaren in onze nieuwe en…
Nieuws

Auteursrechten: Uitsluiting van softwareontwikkelaars is redelijk verantwoord volgens het Grondwettelijk Hof

vrijdag, 17 mei 2024
Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het uitsluiten van computerprogramma’s van de fiscale regeling voor auteursrechten redelijk verantwoord is [1].  
Nieuws

Wijzigingen aan investeringsaftrek vanaf januari 2025

maandag, 06 mei 2024
Middels de recente goedkeuring van het wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen wordt de bestaande regeling met betrekking tot de investeringsaftrek, belastingkrediet voor O&O, alsook de innovatieaftrek gewijzigd. In de huidige…
Nieuws

Huurder, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter? Waak over uw kostenaftrek!

dinsdag, 30 april 2024
Huurders en houders van zakelijke gebruiksrechten moeten in bepaalde gevallen vanaf aanslagjaar 2024 een bijlage 270 MLH voegen bij hun belastingaangifte om te vermijden dat zij de betaalde of toegekende…
Evenementen
26 mei 2024 | Brussel

Legal Run 2024

Nieuws

NEWSFLASH: Uitbreiding van de “guilty plea” met grotere rol voor slachtoffer en dus ook fiscus

maandag, 22 april 2024
De wetgever probeert de vergeten procedure van de voorafgaande erkenning van schuld (de “VES”-procedure, ook wel “guilty plea” genoemd) nieuw leven in te blazen. Door de omslachtige procedure aan te…
Evenementen
7,14, 21 & 23 mei 2024

Tiberghien Tax Buffet - Voorjaar 2024

Nieuws

NEWSFLASH: Nieuwe regels voor de verjaring van de strafvordering van belang in fiscale strafzaken

donderdag, 18 april 2024
Met de wet strafprocesrecht I heeft de Belgische wetgever een nieuw kader voor de verjaring van de strafvordering geïntroduceerd. Er wordt gekozen voor een rechtlijnig systeem, waarbij een eenvoudige basistermijn…
Nieuws

Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

maandag, 15 april 2024
Met ingang van 1 januari 2024 is de nieuwe permanente regeling voor toepassing van het verlaagd btw-tarief van afbraak en heropbouw in werking getreden. Deze nieuwe regeling werd vanuit de…
Nieuws

2024 Transfer pricing audit wave

donderdag, 11 april 2024
De Belgische belastingdienst is onlangs begonnen met de 2024 transfer pricing audit wave, te beginnen met een vragenlijst en een vergadering voorafgaand aan de audit.  
Nieuws

Nieuwe regels btw-aftrek gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen: nieuw uitstel rapporteringsverplichtingen

dinsdag, 09 april 2024
  Zoals eerder aangegeven gelden in hoofde van gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen nieuwe specifieke rapporteringsverplichtingen. Op jaarlijkse basis moet gedetailleerde info worden doorgegeven aan de btw-administratie over de bepaling van…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com