Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Het einde van belastingheffing op bruto-basis! : Uitspraak in de zaak BRISAL door het Europees Hof van Justitie.

donderdag, 14 juli 2016

Het einde van belastingheffing op bruto-basis! : Uitspraak in de zaak BRISAL door het Europees Hof van Justitie.

Op 13 juli 2016 deed het Europees Hof van Justitie een belangrijke uitspraak inzake bronheffingen op binnen de EU betaalde intresten (zaak C-18/15, Brisal – KBC Finance Ierland).

De zaak betreft de vraag of de Portugese bronheffing op intresten betaald aan buitenlandse financiële instellingen in strijd is met het EU-recht omdat deze bronheffing wordt berekend op het bruto bedrag van de intresten, terwijl nationale financiële instellingen (enkel) belast worden op hun netto inkomen. Ook al gaat het hier alleen over de Portugese regelgeving, toch zal deze beslissing van het Hof een impact hebben op de gehele EU, gezien de meeste EU lidstaten, onder wie ook België, vergelijkbare heffingsregels hanteren als Portugal. Bovendien is deze zaak niet enkel relevant voor de banksector maar voor alle bedrijven die met internationale financiering werken. Het is daarom zonder twijfel één van de belangrijkste beslissingen van het Hof op het gebied van directe belastingen van de laatste jaren.

U kan het volledige artikel lezen in het Engels.

Indien u vragen hebt over deze materie helpen wij u graag verder.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com