Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>"It's Brexit!" : De mogelijke impact op douane en btw.

donderdag, 14 juli 2016

"It's Brexit!" : De mogelijke impact op douane en btw.

Op 23 juni 2016 beslisten de kiezers van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Wij geven graag een overzich van de mogelijke gevolgen van deze brexit op douane en btw.

Het is weinig waarschijnlijk dat de eigenlijke Brexit nog voor midden of zelfs eind 2018 in werking treedt. Er wordt verwacht dat het onderhandelingsproces over de uittredingsvoorwaarden 2 jaar zal duren na het activeren van artikel 50 van het Verdrag van Lissabon en deze termijn kan nog verlengd worden. Totdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie effectief verlaat blijft de huidige, binnen de EU gekaderde btw- en douanewetgeving van kracht. Wat er precies zal gebeuren na de periode van onderhandelingen blijft onzeker en dus is het zeer moeilijk om een precieze inschatting te maken van de gevolgen van de brexit. 

U kan het volledige artikel lezen in het Engels.

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u terecht bij het btw-team:
Stijn Vastmans - Partner (stijn.vastmans@tiberghien.com)
Stein De Maeijer - Associate (stein.demaeijer@tiberghien.com)
Gert Vranckx - Associate (gert.vranckx@tiberghien.com)
Loulou Geboers - Associate (loulou.geboers@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com