Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Wanneer kan een autonoom gemeentebedrijf btw-aftrek uitoefenen voor de bouw of exploitatie van een sporthal of zwembad?

dinsdag, 18 oktober 2022

Wanneer kan een autonoom gemeentebedrijf btw-aftrek uitoefenen voor de bouw of exploitatie van een sporthal of zwembad?

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel

De uitbating van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele instelling is vrijgesteld van btw wanneer de exploitant handelt zonder winstoogmerk. Hierdoor dient geen btw te worden afgedragen op de prijs die de bezoekers betalen. Daar staat tegenover dat de exploitant geen recht op btw-aftrek kan uitoefenen. Omdat er voor de toegang tot inrichtingen voor cultuur, sport of vermaak een verlaagd btw-tarief van 6% geldt, weegt het voordeel van de btw-vrijstelling vaak niet op tegen het verlies van de mogelijkheid om recht op btw-aftrek uit te oefenen.

In een gemeentelijke context wordt de bouw en uitbating van sport- en cultuurinstellingen vaak ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Afhankelijk van de statutaire bepalingen kan een AGB optreden met of zonder winstoogmerk. Omdat de btw-behandeling en het daaraan verbonden recht op btw-aftrek hierdoor bepaald wordt, heeft de btw-administratie in het verleden al verduidelijkt dat een statutair winstoogmerk op zich niet voldoende is. Uit het globaal bedrijfsresultaat van het AGB moet bovendien blijken dat de mogelijkheid om winst te maken niet louter theoretisch is.

De administratie verduidelijkt opnieuw haar zienswijze over de voorwaarden waaraan een AGB moet voldoen om btw-matig te kunnen handelen met winstoogmerk in circulaire 2022/C/100 van 13 oktober 2022. Ze herhaalt in deze circulaire voornamelijk de eerder geformuleerde standpunten.

De belangrijkste verduidelijkingen betreffen:

  • De bevestiging dat kapitaal- of investeringssubsidies die door de gemeente aan het AGB worden toegekend, niet in rekening mogen worden genomen voor de beoordeling van de mogelijkheid om structureel winst te maken
  • Een bijkomende toelichting over het onderscheid tussen werkingssubsidies (die buiten het btw-toepassingsgebied vallen en niet meetellen voor de beoordeling van het boekhoudkundig resultaat) en prijssubsidies (die deel uitmaken van de maatstaf van heffing en dus wel meetellen voor de beoordeling van het boekhoudkundig resultaat). De voorwaarden waaraan prijssubsidies moeten voldoen werden al eerder geformuleerd in de rulingpraktijk maar worden nu algemeen bevestigd.

Deze circulaire biedt meer duidelijkheid en rechtszekerheid voor AGB’s bij de beoordeling van hun btw-statuut en de bouw/exploitatie van, onder andere, sporthallen en zwembaden.

Hebt u bijkomende vragen of opmerkingen? Contacteer het btw-team van Tiberghien en we helpen u graag verder.

Stijn Vastmans

Stijn Vastmans

Partner
Ghent
Stein De Maeijer

Stein De Maeijer

Counsel
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com