Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Het nieuwe Frans-Belgisch verdrag geeft de Kaaimantaks vrij spel

woensdag, 24 november 2021

Het nieuwe Frans-Belgisch verdrag geeft de Kaaimantaks vrij spel

De toepassing van de Kaaimantaks in een Frans-Belgische context heeft reeds het voorwerp uitgemaakt van verschillende bijdragen, met name aangaande de translucide SCI en de zogenaamde sociétés civiles portefeuilles (“SCP”).

Zoals reeds eerder beschreven, kan een Franse (translucide) société civile aangehouden door Belgische rijksinwoners in bepaalde gevallen kwalificeren als een “juridische constructie” in de zin van de Kaaimantaks (denk bij wijze van voorbeeld aan een SCP die gelet op haar investeringen niet voldoet aan een 1%-taxatie in Frankrijk). Naast een aangifteverplichting op straffe van boete van EUR 6.250, leidt dit ook tot een transparante taxatie van de inkomsten verkregen door de société civile in hoofde van diens aandeelhouders-Belgische rijksinwoners, los van de (eventuele) uitkering ervan, en tot specifieke taxatieregels bij uitkeringen.

De vraag of deze transparante taxatie door toepassing van de Kaaimantaks van de inkomsten van een Franse société civile wel in lijn is met het Frans-Belgische dubbelbelastingverdrag op het vlak van inkomstenbelastingen, lijkt althans voor de toekomst te zijn beantwoord. Wat dat betreft stelt het Protocol aan het nieuwe Frans-Belgische verdrag dat de bepalingen van het verdrag op geen enkele wijze de toepassing door België verhinderen van de bepalingen van artikel 5/1 WIB (zijnde de fiscale transparantie onder de Kaaimantaks).

Het recent gesloten Frans-Belgische verdrag bevestigt aldus expliciet dat België inkomsten verkregen door Franse entiteiten die kwalificeren als “juridische constructies” naar Belgische fiscale maatstaven transparant mag belasten.

Indien in de toekomst echter zou blijken dat de Kaaimantaks strijdig is met beginselen van Europees recht (vrij kapitaalverkeer en/of vrijheid van vestiging), zou bovenstaande bepaling van het Protocol door het Europese recht, als zijnde de hogere rechtsnorm, opzij kunnen worden geschoven.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met ons.

Gerd D. Goyvaerts – Partner (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com

Emilie Van Goidsenhoven – Partner (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Olivia Herbert – Associate (olivia.herbert@tiberghien.com)


 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com