Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>T/A economics wordt TIBERGHIEN ECONOMICS

donderdag, 01 oktober 2020

T/A economics wordt TIBERGHIEN ECONOMICS

EEN NIEUW, DOCH VERTROUWD MERK DIE ONZE HOLISTISCHE AANPAK IN HET BIJSTAAN VAN ONZE CLIËNTEN TEN AANZIEN VAN HUN UITDAGINGEN EN ASPIRATIES BENADRUKT.

We zijn uiterst verheugd aan te mogen kondigen dat per 1 oktober 2020, T/A economics haar dienstverlening zal verderzetten als Tiberghien economics. Exact 5 jaar nadat we een geprivilegieerd partnerschap op poten gezet hebben met deze economisten, en op basis van de succesvolle ervaringen die we in deze periode opgedaan hebben middels het samen behandelen van gemeenschappelijke cliënten, zal de benaming Tiberghien economics een nog duidelijker signaal aan de markt zijn dat deze netwerkpartners hun samenwerking nog verder zullen intensifiëren en op elkaar afstemmen om zo hun cliënten en dossiers multidisciplinair te benaderen.

Koen Morbée, vennoot Tiberghien: “Ten gevolge van de laatste veranderingen in regelgeving moeten wij in toenemende mate onze juridische analyses toetsen aan economische principes zoals het zakelijkheidsbegrip. In veel gevallen is het onvoldoende om volgens de letter van de wet te handelen, maar dienen onze juridische conclusies ondersteund te worden door een doorgedreven economische verantwoording. Om die reden zijn we dan ook blij dat we een beroep kunnen doen op een team van ervaren economisten die de expertise hebben om complexe vraagstukken op te lossen. Indirect merken we ook dat de nabijheid van het Tiberghien economics team ertoe bijdraagt dat onze advocaten zelf hun zakelijke kennis en begrip op een hoger niveau hebben kunnen tillen, wat uiteraard onze juridische advisering ten goede komt”.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de ‘long read’ over de bestaansredenen van Tiberghien economics.

Tiberghien economics is geen advocatenkantoor en is als dusdanig georganiseerd in een juridische entiteit separaat van Tiberghien. Tiberghien economics en Tiberghien hebben een netwerkovereenkomst afgesloten, waarbij iedere partij haar verantwoordelijkheid blijft dragen over de eigen adviezen.

 

Meer informatir :: Contact

www.tiberghieneconomics.com

Koen Morbée - Partner Tiberghien (Koen.Morbee@tiberghien.com)
Andy Neuteleers - Partner Tiberghien economics (Andy.Neuteleers@tiberghien.com)
Tine Slaedts - Partner Tiberghien economics (Tine.Slaedts@tiberghien.com)
Griet Vanden Abeele - Partner Tiberghien (Griet.VandenAbeele@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com