Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Events>Seminarie: Het nieuwe erfrecht

Seminarie: Het nieuwe erfrecht

Spreker: Alain Van Geel, Murielle Gijbels & Dominique De Bie
Januari & februari 2018 | Brussel, Antwerpen, Houthalen, Deinze

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Tiberghien organiseert een reeks cliëntenseminaries waarbij Alain Van Geel, Murielle Gijbels en Dominique De Bie het nieuwe erfrecht in de praktijk toelichten en een antwoord formuleren op onderstaande vragen. De seminaries vinden begin 2018 plaats in Brussel (24 januari), Antwerpen (31 januari), Houthalen (5 februari) en Deinze (8 februari).

Hoewel 1 september 2018 nog toekomstmuziek lijkt, heeft het nieuwe erfrecht ook een impact op reeds gedane schenkingen en uitgewerkte vermogensplanningen. In bepaalde gevallen zal zelfs voordien al actie ondernomen moeten worden, hetzij door een eenzijdige verklaring voor notaris af te leggen zodat voor gedane schenkingen alles bij het oude blijft, hetzij door voor 1 september 2018 nog een schenking te doen onder de bestaande regels.

Het nieuwe erfrecht wijzigt immers de regels die een antwoord bieden op volgende vragen :

  • Wie krijgt wat bij mijn overlijden als ik niets voorzie?
  • In welke mate zal één van mijn kinderen nog zijn/haar minimumaandeel van mijn nalatenschap in natura kunnen opeisen?
  • Kan ik reeds tijdens mijn leven tot een sluitende regeling komen voor de overdracht van het familiebedrijf, ook als bijvoorbeeld niet alle kinderen hierin actief zijn?
  • Kan één van de kinderen terugkomen op reeds uitgevoerde schenkingen aan broers en zussen en bijvoorbeeld reeds opgerichte Burgerlijke Maatschappen in vraag stellen?
  • Hoe kan ik mijn echtgenoot of partner maximaal beschermen?
  • Kan ik tijdens mijn leven een sluitende regeling treffen met mijn kinderen over alle reeds gedane schenkingen of toegekende “voordelen” om onenigheid te voorkomen?
  • Welke nieuwigheid voorziet het nieuwe erfrecht met betrekking tot schenkingen aan kleinkinderen?
  • Hoe zal de Vlaamse Belastingdienst omgaan met het nieuwe erfrecht? Zijn er wijzigingen te verwachten?

Inschrijven

U ontvangt van ons het concrete programma en de timing na inschrijving. Klik op één van de onderstaande locaties om in te schrijven.

24 januari 2018 - Tiberghien Brussel - 12.00u-14.00u

31 januari 2018 - Tiberghien Antwerpen - 18.00u-21.00u

5 februari 2018 - De Barrier, Houthalen - 18.00u-21.00u

8 februari 2018 - Filliers, Deinze - 18.00u-21.00u

 

Voor organisatorische vragen kunt u terecht bij fleur.terstege@tiberghien.com of op het nummer 02.773.40.00

Spreker: Alain Van Geel, Murielle Gijbels & Dominique De Bie
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com