Advocaten / Avocats / Lawyers

Team

 

Murielle Gijbels

::

Murielle Gijbels

Murielle is sedert 2010 verbonden aan kantoor Tiberghien na studies rechten, fiscaliteit en notariaat aan de universiteiten van Leuven en Brussel.

 

Zij heeft een grondige technische expertise en een uitgebreid professioneel netwerk opgebouwd op gebied van vermogens- en successieplanning, schenk- en erfbelasting, relatievermogensrecht en internationaal privaatrecht. Zij behandelt daarbij zowel vragen binnen een nationale context als met internationale reikwijdte. Murielle publiceert geregeld over deze materies en spreekt op seminaries en congressen.

 

Mede door haar discrete en praktische aanpak geniet zij het vertrouwen van een zeer divers cliënteel, van particulieren tot ondernemende families en hun bedrijven. Binnen haar vakgebied is zij ook vertrouwd met de specifieke belangen van sporters en artiesten.

 

In 2019 opende Tiberghien mede onder impuls van Murielle een kantoor in Hasselt.

Murielle Gijbels Vcard

Advisor - Brussel, Hasselt

Geboren te Herk-de-Stad, °1986.
Advocaat. 
Medewerkster sinds 2010.
People Support Lawyer sinds 2020.

Vakgebieden

Vermogens- en successieplanning
Successie- en schenkingsrecht
Familiaal vermogensrecht
Internationaal privaatrecht

Opleiding

Vrije Universiteit Brussel (Master in het Notariaat, 2013).
KU Leuven (Master in de Fiscaliteit, 2010).
KU Leuven (Master in de Rechten, 2009).

Talen

Nederlands, Frans, Engels.

Andere professionele activiteiten

Lid van de Balie van Limburg.
Lid van de Estate Planning Skill Group Limburg-Vlaams Brabant (EPSG).

 

 • M. GIJBELS en N. SOMERS, “Wat brengt het nieuwe jaar op het gebied van Vlaamse schenk- en erfbelasting?”, www.tiberghien.com, 12 december 2019;
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Ja ik wil… maar niet het vruchtgebruik op de aandelen van het familiebedrijf”, www.tiberghien.com, 20 september 2019;
 • Co-auteur, Tiberghien Handboek voor Fiscaal, deel registratie- en successierechten (erf- en schenkbelasting).
 • M. GIJBELS, Vernietigingsberoep Vlaamse regelgeving inzake verzekeringsgift afgewezen, www.tiberghien.com, 1 maart 2019.
 • M. GIJBELS en R. DEBLAUWE, Over “A-A-B” en “AB-AB-C”-verzekeringen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht en successierecht, elk zijn eigen logica?, www.tiberghien.com, 13 november 2018.
 • M. GIJBELS en R. DEBLAUWE, Nieuw standpunt van de Vlaamse belastingdienst over het nieuwe huwelijksvermogensrecht, www.tiberghien.com, 3 oktober 2018.
 • M. GIJBELS, ea., Fiscale implicaties van het nieuwe erfrecht, www.tiberghien.com, 26 juni 2018.
 • M. GIJBELS, ea, Het nieuwe erfrecht en de gevolgen voor familiebedrijven, www.tiberghien.com, 11 juni 2018.
 • M. GIJBELS en G. VANDEN ABEELE, 'Burgerlijke maatschappen voortaan verplicht in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen én boekhoudplichtig!', www.tiberghien.com, 16 mei 2018.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Aanpassing erfbelasting aan nieuwe erfrecht: De Vlaamse regering beslist als volgt: voortgezet vruchtgebruik wel, terugval van vruchtgebruik niet (meer) belast met erfbelasting”, www.tiberghien.com, 6 maart 2018.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Familiale vermogensplanning in het nieuwe erfrecht: nieuwe mogelijkheden?”, N. Not. 2018, Nr. 1-2, pp. 1-11.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Het nieuwe erfrecht en de schenking van familiebedrijven: wat wijzigt er?”, www.tiberghien.com, 28 september 2017.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Het nieuwe erfrecht: wat moet/mag/kan, nù en nà 1/09/2018?”, www.tiberghien.com, 7 september 2017.
 • M. GIJBELS, G.D. GOYVAERTS en A. VAN GEEL, “Vlabel en de Burgerlijke Maatschap: nieuw standpunt met belangrijke implicaties”, www.tiberghien.com, 28 april 2017.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Wijzigingen erfbelasting: enkel belasting in hoofde van diegene die iets krijgt op het moment dat hij het krijgt”, www.tiberghien.com, 14 maart 2017.
 • M. GIJBELS, “Geldt de Duitse informatieplicht bij overlijden van een Duits rijksinwoner ook steeds voor rekeningen aangehouden bij buitenlandse bijkantoren?”, N. Succ. 2017/2, p. 4-8.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “What happens in Liechtenstein, stays in Liechtenstein... of toch niet voor de Vlaamse Rulingcommissie?”, www.tiberghien.com, 21 september 2016.
 •  U. CERULUS en M. GIJBELS, “Nieuwe wetgeving en wetsvoorstellen” in W. PINTENS en C. DECLERCK, eds., Patrimonium 2016, Die Keure, Brugge, 2016, 123-148.
 • M. GIJBELS, “De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele aandachtspunten voor de praktijk belicht”, N. Not. 2016, afl. 9, p. 1-7.
 • M. GIJBELS en G. D. GOYVAERTS, “Gesplitste inschrijving: wat met schenkingen uit het verleden?”, www.tiberghien.com, 31 mei 2016.
 •  M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “31 mei 2016: ultieme datum voor schenkingen van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris”, www.tiberghien.com, 29 april 2016.
 • M. GIJBELS, “Nieuwe Omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele nieuwigheden”, www.tiberghien.com, 9 maart 2016.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Verlaagde Vlaamse onroerende schenkingstarieven beogen dynamiek in de onroerende schenkingen op gang te brengen: zou dit lukken?”, N. Not. 2015, afl. 14, p. 1- 8.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Enkele fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting: een tussentijdse balans van de (on)bedoelde wijzigingen”, N. Not. 2015, afl. 4, p. 1-6.
 • M. GIJBELS, A. VAN GEEL en I. VERHULST, “Enkele aandachtspunten bij het oprichten en de werking van een Belgische Burgerlijke Maatschap”, Vermogensplanning in Praktijk 2015, afl. 1, p. 1 – 12.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Vlaams Minister Turtelboom verduidelijkt: nieuwe Omzendbrief mèt opname van een identieke "witte" lijst - testamentaire bepalingen vormen geen fiscaal misbruik”, www.tiberghien.com, 27 februari 2015.
 • M. GIJBELS en A. VAN GEEL, “Omzendbrief Fiscaal Misbruik”, www.tiberghien.com, 20 januari 2015.
 • M. GIJBELS, “Weigering kwijtschelding nalatigheidsinteresten vereist gemotiveerde beslissing van gewestelijke directeur”, N. Succ. 2014, afl. 3 -3-5.
 • R. DEBLAUWE en M. GIJBELS, “Vrijstelling van successierechten van familiale ondernemingen en vennootschappen”, www.tiberghien.com, 12 april 2011.
 • R. DEBLAUWE en M. GIJBELS, “Gemengde levensverzekering: geen inkorting wel schending, geen inbreng geen schending”, www.tiberghien.com, 19 januari 2011.
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com