Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Het nieuwe erfrecht: wat moet/mag/kan, nù en nà 1/09/2018?

donderdag, 07 september 2017

Het nieuwe erfrecht: wat moet/mag/kan, nù en nà 1/09/2018?

07-09-2017 - Op 1 september werd de wet tot wijziging van het erfrecht1 gepubliceerd. Net zoals duizenden studenten een jaar de tijd hebben om hun nieuwe leerstof te doorploegen, hebben "estate planners" in de ruime zin van het woord één jaar de tijd om het nieuwe erfrecht onder de knie te krijgen. Eindexamen wordt afgelegd op 1 september 2018 wanneer het nieuwe erfrecht in werking treedt. Tijd voor een "tweede zit" is er echter niet, niet in het minst omdat in het komende jaar in bepaalde dossiers al effectief actie ondernomen moet worden. Wordt bijvoorbeeld beslist om een verklaring voor een notaris af te leggen zodat de oude regels van toepassing blijven op reeds gedane schenkingen? En is het opportuun om nog voor 1 september 2018 te schenken onder de oude regeling, dan wel te wachten tot nà 1 september 2018 op de nieuwe regelgeving?

Klik hier om het volledige artikel te lezen.


 1 Wet 31/07/2017 tot wijziging van het BW wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen, B.S. 1 september 2017.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com