Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Btw-revolutie in de vastgoedsector: optioneel stelsel voor btw-belaste onroerende verhuur

vrijdag, 28 juli 2017

Btw-revolutie in de vastgoedsector: optioneel stelsel voor btw-belaste onroerende verhuur

28-07-2017 - Op 26 juli 2017 bereikte de federale regering een akkoord over de begrotingsopgave en een reeks sociaaleconomische hervormingen. Naast een aantal andere belangrijke maatregelen op fiscaal vlak, zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting, voorziet het akkoord ook in een optioneel stelsel voor een btw-belaste onroerende verhuur. De regering beoogt hiermee de competitiviteit van de Belgische operatoren op de Europese markt te bevorderen.

Met de invoering van een optioneel regime voor de btw-belaste verhuur van een uit zijn aard onroerend goed geeft de federale regering gevolg aan een voornemen dat reeds voorzien was in de algemene beleidsnota van de minister van Financiën van 28 oktober 2016. In deze nota werd vooropgesteld om verder onderzoek te verrichten naar de mogelijke invoering van een optionele btw-heffing op de professionele onroerende verhuur en dit naar Nederlands model.

Nederland voorziet momenteel in een optioneel stelsel waarin de verhuur van onroerende goederen belast kan worden met btw wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de huurder het onroerend goed gebruiken voor doeleinden waarvoor minstens 90% recht op aftrek van btw bestaat. Tevens moet de optie voor een btw-belaste verhuur expliciet worden opgenomen in de huurovereenkomst of dienen huurder en verhuurder hiertoe een gezamenlijk verzoek bij de inspecteur in te dienen. Ook in België zal het optioneel regime wellicht aan bepaalde voorwaarden onderworpen worden. Mogelijks haalt men hiervoor de mosterd in Nederland.

Het spreekt voor zich dat de invoering van een dergelijk optioneel stelsel voor onroerende verhuur een belangrijke impact zal hebben op de vastgoedmarkt in België. Zo zal onder meer de btw geheven van de oprichtings-, verbouwings- en herstellingswerken desgevallend volledig in aftrek kunnen worden gebracht, hetgeen een aanzienlijke besparing kan betekenen.

Voorlopig zijn er nog geen teksten beschikbaar en is het nog koffiedik kijken hoe dit optioneel stelsel er concreet uit zal zien. Kantoor Tiberghien volgt verdere evoluties op dit vlak van zeer dichtbij op. Indien u hierover reeds vragen zou hebben, dan kan u ons steeds contacteren.

 

Het btw-team,

Stijn Vastmans (stijn.vastmans@tiberghien.com)

Stein De Maeijer (stein.demaeijer@tiberghien.com)

Gert Vranckx (gert.vranckx@tiberghien.com)

Loulou Geboers (loulou.geboers@tiberghien.com)

Nils Vanhassel (nils.vanhassel@tiberghien.com)

Bronnen:

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com