Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Tiberghien - Advocaten
Nieuws

Circulaire bespreekt concrete gevallen van de vrijstelling RV voor “spin-off” verrichtingen

donderdag, 23 april 2020
Vorig jaar heeft de wetgever een nieuwe vrijstelling van RV ingevoerd voor zogenaamde spin-off verrichtingen. Corporate actions zorgen al langer voor onbillijke fiscale gevolgen voor particuliere beleggers. De wetgever heeft…
Publicaties

'Toebedeling' vastgoed uit BV als dividend : altijd verkooprecht ?

dinsdag, 21 april 2020
In een recent standpunt bespreekt Vlabel de heffingsregels die van toepassing zijn bij toebedeling van vastgoed van (o.m.) een BV aan haar vennoten, en dit naar aanleiding van de afschaffing…
Publicaties

Het verbod van fiscaal misbruik: risico op overinterpretatie vs. terug naar de essentie

dinsdag, 21 april 2020
Sinds de arresten van de Grote kamer van het Hof van Justitie in de zogenaamde Deense zaken zijn het aantal bijdragen over het verbod van fiscaal misbruik en de impact…
Publicaties

Btw-plicht van bestuurders en commissarissen

dinsdag, 21 april 2020
In zijn arrest van 13 juni 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan over de btw-plicht van een commissaris. De commissaris in kwestie, in het…
Publicaties

Openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen als teken van respect ten aanzien van stakeholders

dinsdag, 21 april 2020
Vorig jaar vroeg het Europees Parlement om het voorstel van richtlijn omtrent de openbaarmaking van fiscale informatie door ondernemingen opnieuw te activeren. Het Europees Parlement steunt de Europese Commissie in de…
Nieuws

Spanje en Portugal: fiscaal iets minder zonnig

maandag, 20 april 2020
Binnen een context van een stijgende mobiliteit binnen de Europese Unie, zijn Spanje en Portugal populaire bestemmingen voor o.a. gepensioneerden die op zoek zijn naar een milder (fiscaal) klimaat. Op…
Nieuws

Tiberghien bestelt mondmaskers bij haar cliënt Alsico

woensdag, 15 april 2020
De coronacrisis heeft een grote impact op onze samenleving en daarbij ook op onze manier van werken. Tiberghien besliste zeer vroeg om zijn medewerkers zoveel mogelijk te laten telewerken en…
Publicaties

Over een beslagrechter met fiscale ambities

woensdag, 01 april 2020
In het arrest van 25 januari 2018 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de afbakening van de bevoegdheid van de beslagrechter in fiscale executiegeschillen. Het Hof kwam tot…
Nieuws

Onmiddellijke aangifte na ontdekking? Dan toch geen boete

woensdag, 01 april 2020
Wanneer de belastingplichtige kort na het ontdekken van een buitenlandse verzekering een aanvullende aangifte indient in de nalatenschap is hij geen boete verschuldigd, aldus een arrest van het hof van…
Nieuws

Aanleg liquidatiereserve na zetelverplaatsing… en wat met een wijziging in verbondenheid?

donderdag, 26 maart 2020
De Dienst Voorafgaande Beslissingen – beter bekend als de rulingcommissie – heeft zich in een voorafgaande beslissing 2019.0612 dd. 17 september 2019 uitgesproken over de vraag naar de mogelijkheid tot…
Nieuws

DAC6 en planning particulier vermogen - enkele voorbeelden

vrijdag, 20 maart 2020
Op 25 mei 2018 heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn goedgekeurd betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Deze…
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com