Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>Verdragswijzigingen: instemming regionale wetgevers niet altijd vereist

vrijdag, 26 november 2021

Verdragswijzigingen: instemming regionale wetgevers niet altijd vereist

Dubbelbelastingverdragen ('DBV') zijn zogenaamde gemengde verdragen, wat impliceert dat de federale, de gewestelijke en meestal ook de gemeenschapsparlementen ermee moeten instemmen. Slechts dan kan het DBV internrechtelijk in werking treden. Tot nog toe bleef evenwel de vraag onbeantwoord of deze meervoudige instemming ook vereist is voor beperkte wijzigingen aan bestaande (gemengde) verdragen. In twee recente adviezen kreeg de Raad van State de kans zich hierover voor het eerst uit te spreken. De Raad bevestigt dat enkel die parlementen moeten instemmen die bevoegd zijn inzake de voorgestelde wijzigingen. Vermits het een principiële, genuanceerde en eveneens gevoelige kwestie betreft, sprak de Raad zich voor het eerste advies zelfs in verenigde kamers uit (zie Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 55-2158/001 en nr. 55-2179/001).

Lees hier het volledige artikel van Rik Smet voor Fiscoloog Internationaal, nr. 454 p. 1.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com