Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Content>Tax shelter gaming-industrie

Tax shelter gaming-industrie

Céline Van houte

Céline Van houte

Partner
Ghent
Mitchell Hoefman

Mitchell Hoefman

Senior Associate
Brussel
Mathieu Taverne

Mathieu Taverne

Senior Associate
Brussel

Spectaculaire visuals, unieke storylines en de creatie van nieuwe werelden: de Belgische gaming-industrie groeit gestaag en heeft internationale uitstraling. De Belgische wetgever besliste dan ook in 2019 om investeringen in deze sector te stimuleren door de tax shelter voor audiovisuele werken en podiumkunsten uit te breiden naar de gaming-industrie. Dankzij de tax shelter regeling* kunnen investeerders genieten van een aanzienlijke belastingvrijstelling.

In juli 2022 werd de Tax Shelter regeling voor de gaming-industrie aangepast om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie, die vervolgens bevestigde dat deze "bêta-versie" van de regeling verenigbaar is met de EU-staatssteunregels. Deze regeling kan dus eindelijk toegepast worden, mits de "culturele test" van de bevoegde Gemeenschap wordt doorstaan”.

Echter, zelden heeft één wetsartikel zo veel praktische vragen opgeworpen. De volatiliteit en de complexiteit van de fiscale wetgeving maakt de toepassing van de tax shelter in de praktijk niet altijd een sinecure. Gezien de voortdurend veranderende standpunten van de belastingautoriteiten en de jurisprudentie, is het belangrijk om in alle stadia van een Tax Shelter-project te kunnen rekenen op doeltreffende en ervaren adviseurs.

Wat het Tiberghien Tax Shelter Team voor u kan doen:

Het Tiberghien Tax Shelter Team beschikt over een uitgebreide expertise in de materie en is bekend met de knelpunten in de gaming sector. Het team heeft een praktijkgerichte aanpak en legt de nadruk op een constructieve en duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de tax shelter investering.

  • Voor productiehuizen

De advocaten bij Tiberghien staan u onder meer graag bij in de oprichting van een productievennootschap, de erkenningsaanvraag bij de Cel Tax Shelter, de redactie van financiële contracten, het analyseren van fiscale kwalificatievraagstukken met betrekking tot “in aanmerking komende kosten”, alsook de aanvraag van een voorafgaande beslissing.

  • Voor tussenpersonen

We ondersteunen u bij de redactie van raamovereenkomsten en erkenningsaanvragen. We staan u ook bij op strategisch en operationeel vlak ingeval van gedeeltelijke of niet-aflevering van attesten.

  • Voor investeerders

We begeleiden u bij het aangaan van een investering in een “in aanmerking komend werk”. Dit omhelst onder andere het nazicht van de raamovereenkomsten, alsook het verlenen van bijstand en het vertegenwoordigen bij een fiscale controle en een taxatieprocedure, al dan niet gevolgd door een gerechtelijke procedure.

The Tax Shelter will definitely be a game-changer.

*Tax Shelter gaming industrie: artikel 194ter/3 van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

Céline Van houte

Céline Van houte

Partner
Ghent
Mitchell Hoefman

Mitchell Hoefman

Senior Associate
Brussel
Mathieu Taverne

Mathieu Taverne

Senior Associate
Brussel
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com