Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Publications>FBB op Franse dividenden: het Hof van Cassatie bevestigt eerdere rechtspraak in een recent arrest (Cass. 15 oktober 2020)

vrijdag, 27 november 2020

FBB op Franse dividenden: het Hof van Cassatie bevestigt eerdere rechtspraak in een recent arrest (Cass. 15 oktober 2020)

In een eerdere nieuwsbrief bespraken wij de ontwikkeling in de rechtspraak in navolging van het arrest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2017 (zie eerder artikel van 20 januari 2020 in Investment Officer). Ingevolge voormeld arrest is België verplicht om voor dividenden van Franse oorsprong een verrekening van een minimaal belastingkrediet toe te staan. De belastingadministratie weigerde echter standvastig om zich te schikken naar de visie van het Hof. Het Hof van Cassatie heeft inmiddels voor een tweede maal haar rechtspraak bevestigd (Cass. 15 oktober 2020). 

De volledige publicatie die verscheen op InvestmentOfficer.be kan u hier lezen.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com