Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Events>Zomerakkoordsessies

Zomerakkoordsessies

Oktober 2017 | 18.00u - 21.00u | Gent, Antwerpen & Roeselare
Enkele maanden geleden bereikten de federale ministers een belangrijk akkoord over o.a. de hervorming van de vennootschapsbelasting, het zogenaamde zomerakkoord.
Hoewel er nog geen definitieve teksten zijn en we dus ook nog geen zekerheid hebben over het effect van de maatregelen, heeft u wellicht vele vragen.
 
Voor een overzicht van de diverse punten uit het akkoord verwijzen wij u graag naar ons eerdere artikel.
 
Daarnaast nodigt Tiberghien u van harte uit op de ‘Zomerakkoordsessies', een reeks van seminaries waar we onze eerste analyses en inzichten graag met u delen en met u in gesprek willen gaan. Kortom, samen bekijken welke mogelijkheden de hervorming zou kunnen bieden en welke beperkingen er zijn. Onze gespecialiseerde teams bekijken de maatregelen vanuit hun expertise.
 
U kan aansluiten op 3 verschillende locaties en data.

Programma

De sessies vinden telkens plaats van 18.00u - 21.00u. Aan bod komen:

  • algemene topics vennootschapsbelasting, (o.m. tariefverlaging, notionele intrestaftrek, minimale belastbare basis, meerwaarden op aandelen, voorzieningen, ...);
  • kapitaalverminderingen;
  • btw;
  • HR tax (Invloed van het zomerakkoord op het bezoldigingsbeleid, met onder meer de minimumbezoldiging, de winstparticipatie en diverse andere maatregelen);
  • procedure.

Na inschrijving ontvangt u het definitieve programma.

Inschrijven

Om in te schrijven klikt u op de locatie waar u wenst deel te nemen. Gelieve uw naam, firma, functie en e-mailadres te vermelden.

05/10: S.M.A.K., Gent

10/10: Tiberghien Antwerpen

17/10: Ter Eeste, Roeselare

Voor vragen kan u contact opnemen via seminar@tiberghien.com of telefonisch via +32 2 773 40 00.

 

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com