Print deze pagina

maandag, 06 maart 2017

Geldt de Duitse informatieplicht bij overlijden van een Duits rijksinwoner ook steeds voor rekeningen aangehouden bij buitenlandse bijkantoren?

In de zaak C-522/14 (3) werd het Hof van justitie verzocht om een prejudiciële beslissing te nemen over de uitlegging van de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU) in een geding tussen Sparkasse Allgäu en FinanzamtKempten (belastingkantoor voor erfbelasting te Kempten). Deze Duitse kredietinstelling weigerde om het belastingkantoor informatie te verstrekken over rekeningen die bij hun in Oostenrijk gevestigd onzelfstandig bijkantoor werden gehouden door personen die Duits fiscaal rijksinwoner waren op het moment van hun overlijden.

Lees hier de volledige publicatie die verscheen in de Nieuwsbrief Successierechten, nr. 2017/2, p. 4-8