Print deze pagina

vrijdag, 27 januari 2017

VIJFDE FORUM: Overdracht van onderneming met focus op koop-verkoop van aandelen

Spreker: Ben Van Vlierden
13 maart 2017 | 14.00u - 18.00u | Stadscampus Universiteit Antwerpen

De overdracht van ondernemingen is een courante praktijk. Dit forum onderzoekt de overdracht van ondernemingen door de koop-verkoop van aandelen. Het forum beoogt niet alleen een bruikbaar juridisch kader te bieden inzake de koop-verkoop van aandelen, maar ook concrete tips aan te reiken en meer in het algemeen waardevolle reflecties van en voor de praktijkjurist te maken.

Ben Van Vlierden zal deelnemen aan het panelgesprek dat plaatsvindt na de lezingen.

Klik hier voor meer informatie en om u in te schrijven.