Print deze pagina

dinsdag, 03 januari 2017

Klacht BBI-directeur zet wettelijke chaos op scherp

Voorbije regularisatierondes lieten aan de aangever de mogelijkheid om alleen fiscaal niet verjaarde kapitalen te regulariseren. Daardoor bleef er in bepaalde gevallen een strafrechtelijk risico bestaan m.b.t. de fiscaal verjaarde kapitalen. Een bekend BBI-directeur vraagt nu bij schrijven van 20 oktober 2016 via een “kennisgeving van vermoedelijk witwassen van fiscale fraude” aan de parketten om voor elk regularisatiedossier uit het verleden te bekijken of er geen sprake is van witwasmisdrijven in samenhang met een ‘partiële’ regularisatie. Of het ooit zover komt, is natuurlijk nog niet zeker. En eigenlijk is dat ook niet de ware bedoeling van de actie. Of die ware bedoeling gerealiseerd kan worden, is echter ook onzeker. Opmerkelijk is wel dat de hele situatie vermeden had kunnen worden met zorgvuldiger wetgevend werk.

Klik hier voor het volledige artikel dat verscheen in Fiscale actualiteit nr. 2016/41, pag. 3-6.