Print deze pagina

vrijdag, 11 juni 2021

Over de erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen

In een arrest van 7 december 20202 oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer tijdens het huwelijk door de echtgenoten gemeenschapsgoederen werden geschonken, de erfrechtelijke verrekening van de schenkingen integraal moet plaatsvinden in de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot, althans voor zover de gehele gemeenschap toekomt aan de langstlevende op grond van een verblijvingsbeding.

Klik hier voor de analyse van Laura Goossens (laura.goossens@tiberghien.com). Een artikel dat verscheen in Vermogensplanning in de praktijk, 2021/1.