Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>Team>Advisor>Claudine Bodeux

Equipe

Claudine Bodeux

::

Sfeerfoto

Claudine est associée chez Tiberghien. Elle est spécialisée aussi bien en transactions immobilières et structures immobilières (avant et après acquisition) qu’en projets d’infrastructures (PPS).

 

Claudine a commencé sa carrière chez Tiberghien en 1993 et a développé avec le temps une expertise étendue dans le domaine des fusions et acquisitions, les projets de rulings et tous les autres aspects de l’impôt des sociétés et du droit comptable.

 

Claudine contribue régulièrement à un large éventail de publications fiscales et prend également régulièrement la parole à des conférences et des séminaires. 

 

Claudine est membre de l’Union Professionnelle du Secteur Immobilier (UPSI/BVS) et de la Belgian Association of Tax Lawyers (BATL). Elle est l'ancien trésorière et un ancien membre du conseil d’administration du département belge de l’International Fiscal Association (IFA).

 

LEGAL-500-EMEA-2021.png

Claudine Bodeux Vcard

Advisor - Bruxelles

Née à Maaseik, °1970.
Avocat. 
A rejoint le cabinet en 1993.
Associé depuis 2018.

Secteurs d'activités

Transactions immobilières
Décisions anticipées en matière d’impôts (Advance Tax Rulings)
Fusions et acquisitions
Impôt des sociétés

Formation

KU Leuven (Post-Graduat aspects fiscaux et financiers de l'immobilier, 2011).
KU Leuven (Lic. Iuris, 2001).
Université d'Anvers, IHPO (Master en 'corporate tax', 1996).
KU Leuven (ManaMa en assurances, 1993).
KU Leuven (ManaMa en droit fiscal, 1993).
KU Leuven (Lic. en économie appliquée, 1992).

Langues

Néerlandais, français, anglais, allemand.

Autres activités professionnelles

Membre du Barreau de Bruxelles.
Membre du 'Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS/UPSI)'.
Trésorier et membre du Conseil d'Administration de la branche belge de l'International Fiscal Association (IFA).
Membre du 'Belgian Association of Tax Lawyers' (BATL).

Séminaires

•    “Fiscaal verliesbeheer”, Panellid tijdens Belastingconferentie Tiberghien – Universiteit Antwerpen 7/6/2012 onder voorzitterschap van Prof. Dr. Br. PEETERS;
•    “De anti-misbruikmaatregel anno 2012”, Cliëntenseminar Tiberghien Advocaten 1/3/2012 met A. VANDE VIJVER;
•    “Afzonderen van onroerend goed”, Cliëntenseminar Tiberghien Advocaten 12&19/12/2011, met S. VASTMANS;
•    “Vastgoed. Een fiscale update.  Onroerende voorheffing – leegstandsheffing”, M&D Seminars, 30/3/2011;
•    “Fiscale optimalisatie jaarafsluiting”, Kamer voor Handel en Nijverheid – Arrondissement Leuven, 3/12/2002.
•    “Eenmanszaak – vennootschap.  Verhuur handelsfonds”, Beroepsvereniging voor Accountants, Belastingconsulenten, Bedrijfsrevisoren, Boekhouders en Erkende Fiscalisten Antwerpen, 23/11/2002;
•    “Praktische aspecten van een belastingcontrole”, Kamer voor Handel en Nijverheid – Arrondissement Leuven, 21/3/2002.
•    Orateur lors de séminaires internes chez Tiberghien, entre autre sur la fiscalité de l'immobilier, les réformes fiscales de l’impôt des sociétés, les audits fiscaux et les décisions anticipées.

•    "Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht", co-auteur sinds 1998, sedert 2010 verantwoordelijk voor de delen m.b.t. onroerende inkomsten.
•    “Inter-company (real estate) financing. Keep in mind the withholding tax formalities”, Real Estate Gazette 9th edition, 8.
•     “Kosten aan een professioneel verhuurd onroerend goed zijn niet automatisch fiscaal aftrekbaar”, Real Estate Gazette 9th edition, 2014, 4.
•     “Denial of setting off capital losses from selling real estate in France against Finnish capital gains compatible with EU law”,  Real Estate Gazette 8th edition, 2013, 8.
•     “Buitenlandse architecten, experts en andere dienstverleners: een factuur volstaat niet om de ‘monsterboete’ te vermijden”, Real Estate Gazette 7th edition, 2013, 7.
•     “New Belgian general anti-abuse provision in tax law.  Impact on real estate transactions?”, Real Estate Gazette 6th edition, 2012, 2.
•     “Investering in zonnepanelen om problemen met meerwaardebelasting te vermijden”, Real Estate Gazette 5th edition, 2011, 8.
•     “Meerwaarde niet onmiddellijk volledig belast bij huurgarantie en een voorziening voor leegstand”,  Real Estate Gazette 4rd edition, 2011, 12. 
•    “Leegstandsheffing in Vlaanderen. Wanneer kan men zich op overmacht beroepen?”, Real Estate Gazette 3rd edition, 2010, 2010, co-auteur met C. KEMPENEERS.
•    “Investissements verts: aucun impact sur votre revenu cadastral?”, Real Estate Gazette 3rd edition, 2010, 5.
•     “Obligatielening met woonrendement en roerende voorheffing. Hoe, waarop, wanneer?”, Real Estate Gazette 2nd edition, 2010, 2.
•     “Fiscale incentives voor energiezuinig vastgoed”, Real Estate Gazette 1st edition, 2009, 3.
•    "Een sprong terug in de tijd: retroactieve inbrengoperaties", T.F.R. 2002, 656-658.
•    “Belastbaar tijdstip van vooruitbetaalde huur”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 2000/3, 13.
•     “Aftrek onderhoudsgeld voor studerend kind”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 99/21, 18.
•    “Weigering aftrek kosten voor opstarten nieuwe activiteit”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 99/20, 17.
•    “De zelfstandigheidsfictie van een vaste inrichting doorbroken voor toepassing van de belastingvermindering voor bijkomend personeel”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 99/1, 16.
•    “Dividend van Duitse vennootschap en het F.B.B. in de personenbelasting”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 98/8, 22.
•    “Invorderingsbijstand Frankrijk-België”,  Fiscaal Bulletin Vandewinckele 98/5, 15.
•    “Belasting in woonstaat of werkstaat: Frans-Belgische grensarbeiders kunnen kiezen”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 98/3, 24.
•    “Hof van Cassatie bevestigt Velasquez-doctrine”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 97/19, 41.
•    “Tenlasteneming van verliezen door bedrijfsleiders”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 97/18, 26.
•    “Bedrijfsvoorheffing op meerwaarden op onroerend goed gerealiseerd door niet-inwoners: discriminerend?”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 97/15, 18.
•    “Uitsluiting gelijktijdige interestaftrek en aftrek dividenden als D.B.I.: geen discriminatie volgens Arbitragehof”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 97/14, 16.
•    “Eén-miljoen regel: bezoldigingen van elkaar opvolgende bestuurders mogen niet opgeteld worden”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 97/13, 15.
•    “Belastbaar ogenblik bij de realisatie van een meerwaarde op een onroerend goed”, Fiscaal Bulletin Vandewinckele 97/12, 35.
•    "Nieuwe wetgeving inzake de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en de vastgoed-BEVAK's, de nieuwe regels inzake verliescompensatie en nieuwe BTW-margeregeling", T.F.R. 1996, 260-283, co-author.
•    "Bespreking van recente wetswijzigingen", T.F.R. 1995, 10-31, co-auteur.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com