Advocaten / Avocats / Lawyers

People

 

Bruno Cardoen

::

Bruno Cardoen

Bruno is partner at Tiberghien. As a lawyer, he defends the interests of individuals as well as legal entities in any tax dispute, from the administrative procedure to a possible procedure before the court. In addition, he also treats disputes on matrimonial property law.

His approach is pragmatic and constructive, but, above all, aimed at achieving the desired solution, if necessary through a judicial proceeding.

He also has a broad experience in estate planning and tax regularisations.

Bruno is a regular speaker at seminars and author of various articles on tax issues in leading journals.

Bruno Cardoen Vcard

Partner - Antwerp

Born in Asse, °1974.

Lawyer.

Joined the firm in 2017.

Partner since 2017.

Practice Areas

Tax litigation

Family disputes and mediation

Estate planning

Tax regularisation

Education

KU Leuven (Lic. Iuris, 1998).

Fiscale Hogeschool Brussel (Master in Tax Sciences, 1998).

Languages

Dutch, English, French.

Other professional activities

Member of the Antwerp bar.

Author of various articles on tax issues in leading journals. 

Regular speaker at seminars.

Member of Estate Planning Skill Group (EPSG) Antwerp.

 • CARDOEN, B., “Verkrijging onroerend goed door vennoot : aangepast federaal standpunt”, Fiscoloog 2019, afl. 1631, p. 3

 • CARDOEN, B., “Het dubbel voorwaardelijk legaat: twee overgangen voor de prijs van één”, Liber Amicorum Rik Deblauwe 2018, p. 85 - 107

 • CARDOEN, B., “Inbreng vastgoed in maatschap: soms verkooprecht of schenkbelasting”, Fiscoloog 2017, afl. 1535

 • CARDOEN, B., “Familiale bedrijfsschenking: 'restschenking' niet steeds vrijgesteld?”, Fiscoloog 2017, afl. 1529, p 8
 • CARDOEN, B., “Maatschap en gesplitste inschrijving: ook voor niet uitgekeerde vruchten”, Fiscoloog 2017, afl. 1522, p. 9 – 12
 • CARDOEN, B. en D’HAUWE, E.,  “Legaat van de geheelheid van het vruchtgebruik: Vlabel blaast eeuwenoude controverse nieuw leven in”, Nieuwsbrief successierechten 2017, afl. 5, p. 1 – 9
 • CARDOEN, B., “Vroegtijdige beëindiging opstalrecht: toch (soms) verkooprecht?”, Fiscoloog 2016, afl. 1496, p. 6 – 8
 • CARDOEN, B., “Vlabel aanvaardt omgekeerd duolegaat met ‘bepaalbaar’ bedrag”, Fiscoloog 2016, afl. 1467, p. 8 – 9
 • CARDOEN, B., “ ‘Omgekeerd’ duo-legaat : wat als het legaat slechts ‘bepaalbaar’ is?”, Fiscoloog 2015, afl. 1432, p. 7 – 9
 • CARDOEN, B., “Toebedeling van onroerend goed na ‘geruisloze fusie’: verkooprecht?”, Fiscoloog 2015, afl. 1420, p. 5 – 8
 • CARDOEN, B., “Recht van opstal op ‘bestaande’ gebouwen : geen verkooprecht”, Fiscoloog 2015, afl. 1417, p. 7 - 8
 • CARDOEN, B., “Afstand onverdeelde delen aan vennoot: verkooprecht?”, Fiscoloog 2014, afl. 1400, p. 1 -2
 • CARDOEN, B., “Maken bedingen van ongelijke verdeling onder last fiscaal ‘misbruik’ uit?, Fiscoloog 2014, afl. 1376, p. 3 – 5
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en voorafgaande schenking : fiscus neemt gas terug”, Fiscoloog 2013, afl. 1348, p. 6 – 8
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en schenking : fiscus moet huiswerk overdoen”, Fiscoloog 2013, afl. 1341, p. 3 – 4
 • CARDOEN, B., “ ‘Gesplitste aankoop’ en schenking : fiscus begraaft de strijdbijl niet”, Fiscoloog 2013, afl. 1339, p. 4 -6
 • CARDOEN, B., “Overdracht familiebedrijven : administratieve commentaar”, Fiscoloog 2012, afl. 1307, p. 8 -12
 • CARDOEN, B., “Kruis over verschillende optimalisatieconstructies”, Fiscoloog 2012, afl. 1304, p. 5 – 9
 • CARDOEN, B., “Overdracht familiebedrijven: gunstregelingen in nieuw kleedje”, Fiscoloog 2012, afl. 1280, p. 5 – 11
 • COOPMAN, B., BEHEYDT, B., GOVERS, M., BORGER, F., CARDOEN, B., “Verkrijging onder kosteloze titel [van een onroerend goed], Rechtsleer – Bijdrage in Het onroerend goed in de praktijk, 2011, p. VIII.B.6-1 – VIII.B.6-33
 • CARDOEN, B., “Wederzijdse schenking: overschrijving binnen dezelfde bank”, Fiscoloog 2010, afl. 1205, p. 10 -11
 • CARDOEN, B., “Slechts hoogste recht op wederzijdse schenking tussen echtgenoten”, Fiscoloog 2009, afl. 1171, p. 3 - 4
 • CARDOEN, B., “Vlaams Gewest vervangt tewerkstelling door uitbetaling loonlasten”, Fiscoloog 2008, afl. 1099, p. 1 -4
 • CARDOEN, B., “Aangifte van nalatenschap vormt niet noodzakelijk een definitieve heffingstitel”, Successierechten 2007, afl. 8, p 1 – 7
 • CARDOEN, B., “Teruggave beurstaks aanleiding voor indiciair onderzoek, Fiscoloog 2007, afl. 1087, p. 1 – 3
 • CARDOEN, B., “Heffing van successierechten bij legaten onder voorwaarden en modaliteiten”, Rechtsleer – Bijdrage in Fiscaal Praktijkboek 2006 – 2007, Indirecte belastingen 2008, p. 299 – 329
 • CARDOEN, B., “Administratie moet het bestaan van een schenking aantonen bij toepassing van art. 7 W. Succ., Successierechten 2005, afl. 1, p. 4 – 11
 • CARDOEN, B., “Bezint eer ge begint : over het belang van de afdoende motivering van het dwangbevel”, TEP 2006, afl. 2, p. 120 – 144
 • CARDOEN, B., “Nieuwe fictiebepaling : slechts van toepassing op welbepaalde schenkingsakten”, Fiscale Actualiteit 2005, afl. 34, p. 8 – 10
 • CARDOEN, B., “Schenking roerende goederen : heeft de nieuwe fictiebepaling een beperkt toepassingsgebied?”, Fiscale actualiteit 2005, afl. 15, p. 12 – 15
 • CARDOEN, B., “Registratierechten : ook Brussel verlaagt schenkingsrechten voor roerende goederen”, Fiscale actualiteit 2005, afl. 10, p. 4 – 7
 • CARDOEN, B., “Het fideïcimmis de residuo toegepast op een schenking van actuele goederen, Not. Fisc. M., 2004, afl. 9, p. 223 – 233
 • CARDOEN, B., “Complexe structuren staan vrijstelling van artikel 60bis W. Succ. niet in de weg, Successierechten 2004, afl. 7, p. 5 – 8
 • CARDOEN, B., “Tak 23-contracten” : niet altijd levensverzekeringen?”, Fiscoloog 2003, afl. 904, p. 1 4
 • CARDOEN, B., “Condamnation de fiction de résidence de dix ans dans les droits de succession néerlandais“, Droits de succession 2003, afl. 4, p. 4 – 8
 • CARDOEN, B., “Nederlands tienjaarstermijn in successierechten veroordeeld, Successierechten 2003, afl. 4, p. 3 – 7
 • CARDOEN, B., “Internationale nalatenschappen : internationaal-privaatrechtelijke en successierechtelijke analyse, T. Not. 2002, deel 1: afl. 11, p. 651 – 672, deel 2: afl. 12, p. 715 - 734
 • CARDOEN, B., “Successierechten : circulaire bespreekt uitbreiding gunsttarief voor stiefkinderen”, Fiscale actualiteit 2002, afl. 43, p. 4 – 7
 • CARDOEN, B., “Vlaamse Regering ‘interpreteert’ vrijstellingsvoorwaarden”, Fiscoloog 2002, afl. 829, p. 4 -7
 • CARDOEN, B., “De verwerping van nalatenschap  : verschillende vormen van verwerping – burgerrechtelijke en successierechtelijke gevolgen”, TFR, 2001, afl. 200, p. 403 – 415
 • CARDOEN, B., CLAES, S., “Overname van een verlieslatende vennootschap en abnormaal en goedgunstig voordeel, AFT 2000, p. 54 – 57
 • CARDOEN, B., “De  tienjaarstermijn in het Nederlands successierecht”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, nr. 3, p. 4-7 en nr. 4, p. 1 -5
 • CARDOEN, B., “Over hoofdelijke schulden en (nogmaals) over het tegenbewijs in het kader van artikel 108 W. Succ., Nieuwsbrief Successierechten, 2000, nr. 3, p. 1-4
 • CARDOEN, B. en NIJS, A., “Computeruitprints van buitenlandse bankrekeningen: akten van eigendom?”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, Nr. 2, p. 1 – 3
 • CARDOEN, B., “Tergend en roekeloos geding in het kader van artikel 108 W. Succ.”, Nieuwsbrief successierechten, 200 nr. 2, p. 4 – 5
 • CARDOEN, B., “Het nultarief in de Vlaamse successierechten”, Nieuwsbrief successierechten, 2000, nr. 2, p. 6-8
 • CARDOEN, B. en DELBOO, M., “Geldigheid van handgiften met een ‘pacte adjoint’ “, Nieuwsbrief Successierechten, 1999, nr. 10, p. 6 – 14
 • CARDOEN, B., “Nederlandse testamenten met een beding van ouderlijke boedelverdeling”, Nieuwsbrief Successierechten, 1999, nr. 8, p. 5-8
Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels
T +32 2 773 40 00
F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp
T +32 3 443 20 00
F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent
T +32 9 265 95 51

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Koningin Astridlaan 35
BE-3500 Hasselt
T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg
T +352 27 47 51 11
F +352 27 47 51 10

info@tiberghien.com